THB 1,254,000ยังไม่คอนเฟิร์ม

ราคาที่ไทย

ชำระหนี้เป็นรายเดือน

THB รอคอนเฟิม

ภาษีถนน

THB รอคอนเฟิม

ประกันภัย

THB รอคอนเฟิม

สเปครถ

  • ยี่ห้อ:

   Isuzu

  • รุ่น:

   Isuzu MU-X

  • เกรด:

   D-Segment

  • รูปแบบรถ:

   SUV

  • รูปแบบเกียร์:

   MT

  • ปริมาตรกระบอกสูบ:

   1898

  • กำลังสูงสุด (พีเอส):

   150

  • จำนวนที่นั่ง:

   -

สเปคอื่น

รูปภาพ 2021 Isuzu MU-X Luxury 1.9 MT 4x2

ภายนอก

ภายใน

รุ่นที่ราคาคล้ายกัน

2021 Isuzu MU-X Luxury 1.9 MT 4x2 FAQ

 • มาตรวัดความเร็วรอบของIsuzu MU-Xมีอะไรบ้าง

  • Phachara

   Phachara

   มีมาตรวัดความเร็วรอบและรุ่นย่อยของIsuzu MU-X ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 Isuzu MU-X 1.9 Ddi CD AT 4x22020 Isuzu MU-X 1.9 Ddi DVD MT 4x22020 Isuzu MU-X 1.9 Ddi DVD AT 4x22020 Isuzu MU-X 3.0 Ddi DA DVD Navi AT The Onyx 4x22020 Isuzu MU-X 3.0 Ddi DA DVD Navi AT 4x42020 Isuzu MU-X 1.9 Ddi DA DVD Navi AT The Onyx 4X2
   มาตรวัดความเร็วรอบใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
 • เสียงเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยของIsuzu MU-Xมีอะไรบ้าง

  • ไทด์ ราชรี

   ไทด์ ราชรี

   มีเสียงเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยและรุ่นย่อยของIsuzu MU-X ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 Isuzu MU-X 1.9 Ddi CD AT 4x22020 Isuzu MU-X 1.9 Ddi DVD MT 4x22020 Isuzu MU-X 1.9 Ddi DVD AT 4x22020 Isuzu MU-X 3.0 Ddi DA DVD Navi AT The Onyx 4x22020 Isuzu MU-X 3.0 Ddi DA DVD Navi AT 4x42020 Isuzu MU-X 1.9 Ddi DA DVD Navi AT The Onyx 4X2
   เสียงเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
 • ประเภทยางรถยนต์ของIsuzu MU-Xมีอะไรบ้าง

  • Ja Kamonchanok

   Ja Kamonchanok

   มีประเภทยางรถยนต์และรุ่นย่อยของIsuzu MU-X ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 Isuzu MU-X 1.9 Ddi CD AT 4x22020 Isuzu MU-X 1.9 Ddi DVD MT 4x22020 Isuzu MU-X 1.9 Ddi DVD AT 4x22020 Isuzu MU-X 3.0 Ddi DA DVD Navi AT The Onyx 4x22020 Isuzu MU-X 3.0 Ddi DA DVD Navi AT 4x42020 Isuzu MU-X 1.9 Ddi DA DVD Navi AT The Onyx 4X2
   ประเภทยางรถยนต์RadialRadialRadialRadialRadialRadial

รถยอดนิยม

VS