THB 1,434,000

ราคา 2021 Isuzu MU-X Ultimate 1.9 AT 4x2 ที่ไทย

ชำระหนี้เป็นรายเดือน

รอคอนเฟิร์ม

ภาษีถนน

รอคอนเฟิร์ม

ประกันภัย

รอคอนเฟิร์ม

  • ยี่ห้อ:

   Isuzu

  • รุ่น:

   Isuzu MU-X

  • เกรด:

   D-Segment

  • รูปแบบรถ:

   SUV

  • รูปแบบเกียร์:

   AT

  • ปริมาตรกระบอกสูบ:

   1898

  • กำลังสูงสุด (พีเอส):

   150

  • จำนวนที่นั่ง:

   -

สเปคอื่น
 • ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสารของIsuzu MU-Xมีอะไรบ้าง

  มีไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสารและรุ่นย่อยของIsuzu MU-X ได้แก่

  รุ่นย่อย2020 Isuzu MU-X 1.9 Ddi CD AT 4x22020 Isuzu MU-X 1.9 Ddi DVD MT 4x22020 Isuzu MU-X 1.9 Ddi DVD AT 4x22020 Isuzu MU-X 3.0 Ddi DA DVD Navi AT The Onyx 4x22020 Isuzu MU-X 3.0 Ddi DA DVD Navi AT 4x42020 Isuzu MU-X 1.9 Ddi DA DVD Navi AT The Onyx 4X2
  ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสารใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
 • ช่องเชื่อมต่อ USB และ/หรือ AUXของIsuzu MU-Xมีอะไรบ้าง

  มีช่องเชื่อมต่อ USB และ/หรือ AUXและรุ่นย่อยของIsuzu MU-X ได้แก่

  รุ่นย่อย2020 Isuzu MU-X 1.9 Ddi CD AT 4x22020 Isuzu MU-X 1.9 Ddi DVD MT 4x22020 Isuzu MU-X 1.9 Ddi DVD AT 4x22020 Isuzu MU-X 3.0 Ddi DA DVD Navi AT The Onyx 4x22020 Isuzu MU-X 3.0 Ddi DA DVD Navi AT 4x42020 Isuzu MU-X 1.9 Ddi DA DVD Navi AT The Onyx 4X2
  ช่องเชื่อมต่อ USB และ/หรือ AUXใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
 • รุ่นย่อยDieselของIsuzu MU-Xมีออะไรบ้าง

  Isuzu MU-X มีรุ่ย่อยDiesel ได้แก่ 2020 Isuzu MU-X 1.9 Ddi CD AT 4x2, 2020 Isuzu MU-X 1.9 Ddi DVD MT 4x2, 2020 Isuzu MU-X 1.9 Ddi DVD AT 4x2, 2020 Isuzu MU-X 3.0 Ddi DA DVD Navi AT The Onyx 4x2, 2020 Isuzu MU-X 3.0 Ddi DA DVD Navi AT 4x4, 2020 Isuzu MU-X 1.9 Ddi DA DVD Navi AT The Onyx 4X2

ราคากลางสำหรับการแลกเปลี่ยน

2021 Isuzu MU-X Ultimate 1.9 AT 4x2

แลก

เพิ่มรถของคุณ

บริการตรวจสภาพรถและบริการค้าขายเฉพาะในบริเวณกรุงเทพฯเท่านั้น

VS