Toyota Hilux Revo

THB 739,000ยังไม่คอนเฟิร์ม

ราคา 2020 Toyota Hilux Revo Double Cab Z Edition 2x4 2.4 E AT ที่ไทย

ชำระหนี้เป็นรายเดือน

THB รอคอนเฟิม

ภาษีถนน

THB รอคอนเฟิม

ประกันภัย

THB รอคอนเฟิม

  • ยี่ห้อ:

   Toyota

  • รุ่น:

   Toyota Hilux Revo

  • เกรด:

   Pickup

  • รูปแบบรถ:

   Pickup

  • รูปแบบเกียร์:

   6-Speed AT

  • ปริมาตรกระบอกสูบ:

   2393

  • กำลังสูงสุด (พีเอส):

   150

  • จำนวนที่นั่ง:

   2

สเปคอื่น

รุ่นย่อยและราคา Toyota Hilux Revo

สูงกว่าราคาซื้อขายเฉลี่ยสูงสุด 20%

2020 Toyota Hilux Revo Double Cab Z Edition 2x4 2.4 E AT

แลก

เพิ่มรถของคุณ

บริการตรวจสภาพรถและบริการค้าขายเฉพาะในบริเวณกรุงเทพฯเท่านั้น

รถยอดนิยม

VS