อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของ Toyota Hilux Revo อยู่ที่ -L/100km (ประหยัดน้ำมันมากที่สุด) และอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงสูงสุดคือ -L/100km.

อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel consumption) เป็นตัวชี้วัดหนึ่งใช้สำหรับการพิจารณาปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในระยะทางหนึ่งหน่วยที่กำหนด ซึ่งมีหน่วยการวัดเป็น ลิตร / 100 กม. (L/100km)

Here are the fuel consumption for Toyota Hilux Revo cars, according to Toyota official:
The fuel consumption of 2020 Toyota Hilux Revo Double Cab Z Edition 2x4 2.4 E AT is 0 litre per 100 kilometers.
The fuel consumption of 2020 Toyota Hilux Revo Smart Cab Z Edition 2x4 2.4 E AT is 0 litre per 100 kilometers.
The fuel consumption of 2020 Toyota Hilux Revo Standard Cab 4x2 2.4 Entry Short Wheelbase is 6.3 litre per 100 kilometers.
The fuel consumption of 2020 Toyota Hilux Revo Standard Cab 4x2 2.4 Entry is 6.5 litre per 100 kilometers.
The fuel consumption of 2020 Toyota Hilux Revo Standard Cab 4x2 2.4 Entry AT is 6.6 litre per 100 kilometers.
The fuel consumption of 2020 Toyota Hilux Revo Standard Cab 4x2 2.8 Entry is - litre per 100 kilometers.
The fuel consumption of 2020 Toyota Hilux Revo Standard Cab 4x4 2.8 Entry is 7 litre per 100 kilometers.
The fuel consumption of 2020 Toyota Hilux Revo Double Cab Prerunner 2x4 2.4 High is - litre per 100 kilometers.
The fuel consumption of 2020 Toyota Hilux Revo Double Cab Prerunner 2x4 2.4 High AT is - litre per 100 kilometers.
The fuel consumption of 2020 Toyota Hilux Revo Double Cab 4x4 2.4 Mid is 6.9 litre per 100 kilometers.
The fuel consumption of 2020 Toyota Hilux Revo Double Cab 4x4 2.8 High is 7 litre per 100 kilometers.
The fuel consumption of 2020 Toyota Hilux Revo Double Cab 4x4 2.8 High AT is 7.4 litre per 100 kilometers.
The fuel consumption of 2020 Toyota Hilux Revo Double Cab Z Edition 2x4 2.4 E is - litre per 100 kilometers.
The fuel consumption of 2020 Toyota Hilux Revo Double Cab Z Edition 2x4 2.4 Mid is 6.9 litre per 100 kilometers.
The fuel consumption of 2020 Toyota Hilux Revo Double Cab Prerunner 2x4 2.4E is - litre per 100 kilometers.
The fuel consumption of 2020 Toyota Hilux Revo Double Cab Z Edition 2x4 2.4 Mid AT is 6.6 litre per 100 kilometers.
The fuel consumption of 2020 Toyota Hilux Revo Double Cab Prerunner 2x4 2.4E AT is - litre per 100 kilometers.
The fuel consumption of 2020 Toyota Hilux Revo Double Cab Prerunner 2x4 2.4 Rocco AT is - litre per 100 kilometers.
The fuel consumption of 2020 Toyota Hilux Revo Double Cab 4x4 2.8 Rocco AT is - litre per 100 kilometers.
The fuel consumption of 2020 Toyota Hilux Revo Smart Cab Prerunner 2x4 2.4 Mid is 6.9 litre per 100 kilometers.
The fuel consumption of 2020 Toyota Hilux Revo Smart Cab Prerunner 2x4 2.4 Mid AT is 6.6 litre per 100 kilometers.
The fuel consumption of 2020 Toyota Hilux Revo Smart Cab 4x4 2.4 Mid is - litre per 100 kilometers.
The fuel consumption of 2020 Toyota Hilux Revo Smart Cab 4x4 2.8 High is - litre per 100 kilometers.
The fuel consumption of 2021 Toyota Hilux Revo Double Cab 4x2 2.8 GR Sport AT is 0 litre per 100 kilometers.
The fuel consumption of 2020 Toyota Hilux Revo Smart Cab Z Edition 2x4 2.4 E is - litre per 100 kilometers.
The fuel consumption of 2021 Toyota Hilux Revo Double Cab 4x4 2.8 GR Sport AT is 0 litre per 100 kilometers.
The fuel consumption of 2020 Toyota Hilux Revo Smart Cab Prerunner 2x4 2.4E is - litre per 100 kilometers.
The fuel consumption of 2020 Toyota Hilux Revo Smart Cab Z Edition 2x4 2.4 Mid is 6.5 litre per 100 kilometers.
The fuel consumption of 2020 Toyota Hilux Revo Smart Cab Prerunner 2x4 2.4E AT is - litre per 100 kilometers.
The fuel consumption of 2020 Toyota Hilux Revo Standard Cab 2x4 2.4 Entry (Cab & Chassis) is - litre per 100 kilometers.
The fuel consumption of 2020 Toyota Hilux Revo Double Cab Prerunner 2x4 2.4 Mid is - litre per 100 kilometers.
The fuel consumption of 2020 Toyota Hilux Revo Double Cab Prerunner 2x4 2.4 Mid AT is - litre per 100 kilometers.
The fuel consumption of 2020 Toyota Hilux Revo Smart Cab Z Edition 2x4 2.4 Mid AT is 6.6 litre per 100 kilometers.
The fuel consumption of 2020 Toyota Hilux Revo Smart Cab Prerunner 2x4 2.4 Rocco AT is - litre per 100 kilometers.
The fuel consumption of 2020 Toyota Hilux Revo Smart Cab 4x4 2.8 Rocco AT is - litre per 100 kilometers.
The fuel consumption of 2020 Toyota Hilux Revo Standard Cab 2x4 2.4 Entry AT (Cab & Chassis) is 0 litre per 100 kilometers.

อัตราการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel economy) เป็นตัวชี้วัดอีกอย่างหนึ่งที่ใช้สำหรับการพิจารณาอัตราการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งมาตร​วัดจากรถวิ่งได้ระยะทางไกลเท่าใดในการใช้เชื้อเพลิงหนึ่งหน่วยที่กำหนด เช่น กม. / ลิตร (KM/L) หรือ ไมล์ / แกลลอน (MPG)

อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงขึ้นอยู่กับเทคนิคพลังงานและขนาดของรถเป็นหลัก ยังมีปัจจัยอื่นๆ มีผลต่อการสิ้นเปลืองน้ำมัน​เชื้อเพลิง ได้แก่ :
1. สภาพถนน การจราจร และ สภาพอากาศ
2. สไตล์การขับขี่
3. ความเร็วรถ และ ของบรรทุก

สูตรต่อไปนี้ใช้ในการคำนวณปริมาณการใช้เชื้อเพลิง มีหน่วยการวัดเป็น ลิตร / 100 กม. ซึ่งเป็นวิธีการวัดการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้กันมากที่สุด

(ปริมาณน้ำมันที่ใช้แล้ว(ลิตร) × 100) ÷ ระยะการเดินทาง (กม. ) = ลิตร / 100 กม.

ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถรับรู้ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรายเดือนของ Toyota Hilux Revo ได้ง่าย ๆโดยใช้โปรแกรมคำนวณค่าน้ำมันของเรา

ซ่อน

อัตราสิ้นเปลือง
รุ่นย่อย Toyota Hilux Revo

อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรุ่นรถคู่แข่ง

เปรียบเทียบ Toyota Hilux Revo

วีดีโอ Toyota Hilux Revo

  • ลองขับ 2021 TOYOTA Hilux REVO GR Sport ตัวท๊อปขับสี่ยกสูง 1.299 ล้านบาท นุ่มหล่อบนถนน ดีกว่าซนในป่า

ข่าวสาร Toyota Hilux Revo