รถ Subaru ในไทย

 • ค้นหาเจอ 2 รุ่นย่อย
   • 2020 | 2.0 L |

    ราคา

    ชำระหนี้เป็นรายเดือน

   • 2020 2.0i
    THB 970,000ยังไม่คอนเฟิร์ม
    THB 13,709ยังไม่คอนเฟิร์ม
   • 2020 2.0i-p
    THB 1,015,000ยังไม่คอนเฟิร์ม
    THB 13,709ยังไม่คอนเฟิร์ม
 • ค้นหาเจอ 4 รุ่นย่อย
   • 2020 | 2.0 L |

    ราคา

    ชำระหนี้เป็นรายเดือน

   • 2020 2.0i-L
    THB 1,030,000ยังไม่คอนเฟิร์ม
    THB 13,843ยังไม่คอนเฟิร์ม
   • 2020 2.0i-S
    THB 1,060,000ยังไม่คอนเฟิร์ม
    THB 14,246ยังไม่คอนเฟิร์ม
   • 2020 2.0i-S Eyesight
    THB 1,130,000ยังไม่คอนเฟิร์ม
    THB 15,187ยังไม่คอนเฟิร์ม
   • 2020 2.0i-S EyeSight GT
    THB 1,550,000ยังไม่คอนเฟิร์ม
    THB ยังไม่คอนเฟิร์มยังไม่คอนเฟิร์ม
 • ค้นหาเจอ 2 รุ่นย่อย
   • 2020 | 2.0 L |

    ราคา

    ชำระหนี้เป็นรายเดือน

   • 2020 2.0L CVT
    THB 2,320,800ยังไม่คอนเฟิร์ม
    THB 29,836ยังไม่คอนเฟิร์ม
   • 2020 2.0L MT
    THB 2,220,800ยังไม่คอนเฟิร์ม
    THB 29,836ยังไม่คอนเฟิร์ม
 • ค้นหาเจอ 2 รุ่นย่อย
   • 2020 | 2.0 L |

    ราคา

    ชำระหนี้เป็นรายเดือน

   • 2020 2.0 6MT
    THB 2,250,000ยังไม่คอนเฟิร์ม
    THB 24,864ยังไม่คอนเฟิร์ม
   • 2020 2.0 6AT
    THB 2,320,000ยังไม่คอนเฟิร์ม
    THB 24,864ยังไม่คอนเฟิร์ม
 • ค้นหาเจอ 1 รุ่นย่อย
   • 2020 | 2.5 L |

    ราคา

    ชำระหนี้เป็นรายเดือน

   • 2.5L MT
    THB 2,790,000ยังไม่คอนเฟิร์ม
    THB 37,497ยังไม่คอนเฟิร์ม
VS