THB 619,000ยังไม่คอนเฟิร์ม

ราคาที่ไทย

ชำระหนี้เป็นรายเดือน

THB รอคอนเฟิม

ภาษีถนน

THB รอคอนเฟิม

ประกันภัย

THB รอคอนเฟิม

สเปครถ

  • ยี่ห้อ:

   Mitsubishi

  • รุ่น:

   Mitsubishi Mirage

  • เกรด:

   A-Segment

  • รูปแบบรถ:

   Hatchback

  • รูปแบบเกียร์:

   CVT

  • ปริมาตรกระบอกสูบ:

   1193

  • กำลังสูงสุด (พีเอส):

   78

  • จำนวนที่นั่ง:

   5

สเปคอื่น

รูปภาพ 2020 1.2 Mitsubishi Mirage GLS-LTD CVT

ภายนอก

ภายใน

รุ่นที่ราคาคล้ายกัน

2020 1.2 Mitsubishi Mirage GLS-LTD CVT FAQ

 • ราวหลังคาของMitsubishi Mirageมีอะไรบ้าง

  • ซุ้ม ส. เมธาสิทธิ์

   ซุ้ม ส. เมธาสิทธิ์

   มีราวหลังคาและรุ่นย่อยของMitsubishi Mirage ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 1.2 Mitsubishi Mirage GLX MT2020 1.2 Mitsubishi Mirage GLX CVT2020 1.2 Mitsubishi Mirage GLS CVT2020 1.2 Mitsubishi Mirage GLS-LTD CVT
   ราวหลังคาไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่
 • เสาอากาศวิทยุแบบฝัง, สั้น หรือครีบฉลามของMitsubishi Mirageมีอะไรบ้าง

  • ไทด์ ราชรี

   ไทด์ ราชรี

   มีเสาอากาศวิทยุแบบฝัง, สั้น หรือครีบฉลามและรุ่นย่อยของMitsubishi Mirage ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 1.2 Mitsubishi Mirage GLX MT2020 1.2 Mitsubishi Mirage GLX CVT2020 1.2 Mitsubishi Mirage GLS CVT2020 1.2 Mitsubishi Mirage GLS-LTD CVT
   เสาอากาศวิทยุแบบฝัง, สั้น หรือครีบฉลามใช่ใช่ใช่ใช่
 • คานเหล็กด้านข้างรถของMitsubishi Mirageมีอะไรบ้าง

  • Tee Rayong

   Tee Rayong

   มีคานเหล็กด้านข้างรถและรุ่นย่อยของMitsubishi Mirage ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 1.2 Mitsubishi Mirage GLX MT2020 1.2 Mitsubishi Mirage GLX CVT2020 1.2 Mitsubishi Mirage GLS CVT2020 1.2 Mitsubishi Mirage GLS-LTD CVT
   คานเหล็กด้านข้างรถใช่ใช่ใช่ใช่

รถยอดนิยม

VS