THB 509,000ยังไม่คอนเฟิร์ม

ราคาที่ไทย

ชำระหนี้เป็นรายเดือน

THB รอคอนเฟิม

ภาษีถนน

THB รอคอนเฟิม

ประกันภัย

THB รอคอนเฟิม

สเปครถ

  • ยี่ห้อ:

   Mitsubishi

  • รุ่น:

   Mitsubishi Mirage

  • เกรด:

   A-Segment

  • รูปแบบรถ:

   Hatchback

  • รูปแบบเกียร์:

   CVT

  • ปริมาตรกระบอกสูบ:

   1193

  • กำลังสูงสุด (พีเอส):

   78

  • จำนวนที่นั่ง:

   5

สเปคอื่น

รูปภาพ 2020 Mitsubishi Mirage 1.2 GLX CVT

ภายนอก

ภายใน

รุ่นที่ราคาคล้ายกัน

2020 Mitsubishi Mirage 1.2 GLX CVT FAQ

 • ไฟเตือนประตู และฝากระโปรงท้ายของMitsubishi Mirageมีอะไรบ้าง

  • Keawjai Chaihong

   Keawjai Chaihong

   มีไฟเตือนประตู และฝากระโปรงท้ายและรุ่นย่อยของMitsubishi Mirage ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 1.2 Mitsubishi Mirage GLX MT2020 1.2 Mitsubishi Mirage GLX CVT2020 1.2 Mitsubishi Mirage GLS CVT2020 1.2 Mitsubishi Mirage GLS-LTD CVT
   ไฟเตือนประตู และฝากระโปรงท้ายใช่ใช่ใช่ใช่
 • ระบบพับหลังคารถของMitsubishi Mirageมีอะไรบ้าง

  • Ning Neverdie

   Ning Neverdie

   มีระบบพับหลังคารถและรุ่นย่อยของMitsubishi Mirage ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 1.2 Mitsubishi Mirage GLX MT2020 1.2 Mitsubishi Mirage GLX CVT2020 1.2 Mitsubishi Mirage GLS CVT2020 1.2 Mitsubishi Mirage GLS-LTD CVT
   ระบบพับหลังคารถไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่
 • เซ็นเซอร์ตรวจจับการชนของMitsubishi Mirageมีอะไรบ้าง

  • ปรัช สุวรรณ

   ปรัช สุวรรณ

   มีเซ็นเซอร์ตรวจจับการชนและรุ่นย่อยของMitsubishi Mirage ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 1.2 Mitsubishi Mirage GLX MT2020 1.2 Mitsubishi Mirage GLX CVT2020 1.2 Mitsubishi Mirage GLS CVT2020 1.2 Mitsubishi Mirage GLS-LTD CVT
   เซ็นเซอร์ตรวจจับการชนใช่ใช่ใช่ใช่

รถยอดนิยม

VS