THB 509,000ยังไม่คอนเฟิร์ม

ราคาที่ไทย

ชำระหนี้เป็นรายเดือน

THB รอคอนเฟิม

ภาษีถนน

THB รอคอนเฟิม

ประกันภัย

THB รอคอนเฟิม

สเปครถ

  • ยี่ห้อ:

   Mitsubishi

  • รุ่น:

   Mitsubishi Mirage

  • เกรด:

   A-Segment

  • รูปแบบรถ:

   Hatchback

  • รูปแบบเกียร์:

   CVT

  • ปริมาตรกระบอกสูบ:

   1193

  • กำลังสูงสุด (พีเอส):

   78

  • จำนวนที่นั่ง:

   5

สเปคอื่น

รูปภาพ 2020 1.2 Mitsubishi Mirage GLX CVT

ภายนอก

ภายใน

รุ่นที่ราคาคล้ายกัน

2020 1.2 Mitsubishi Mirage GLX CVT FAQ

 • กุญแจรีโมทพร้อมสวิตช์เปิดฝากระโปรงท้ายของMitsubishi Mirageมีอะไรบ้าง

  • สุรสิงห์ มีสกุล

   สุรสิงห์ มีสกุล

   มีกุญแจรีโมทพร้อมสวิตช์เปิดฝากระโปรงท้ายและรุ่นย่อยของMitsubishi Mirage ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 1.2 Mitsubishi Mirage GLX MT2020 1.2 Mitsubishi Mirage GLX CVT2020 1.2 Mitsubishi Mirage GLS CVT2020 1.2 Mitsubishi Mirage GLS-LTD CVT
   กุญแจรีโมทพร้อมสวิตช์เปิดฝากระโปรงท้ายไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่
 • ระบบกรองอากาศในห้องโดยสารของMitsubishi Mirageมีอะไรบ้าง

  • จิ๊ป คับ

   จิ๊ป คับ

   มีระบบกรองอากาศในห้องโดยสารและรุ่นย่อยของMitsubishi Mirage ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 1.2 Mitsubishi Mirage GLX MT2020 1.2 Mitsubishi Mirage GLX CVT2020 1.2 Mitsubishi Mirage GLS CVT2020 1.2 Mitsubishi Mirage GLS-LTD CVT
   ระบบกรองอากาศในห้องโดยสารไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่
 • หน้าปัดบอกระยะทางแบบมัลติทริปของMitsubishi Mirageมีอะไรบ้าง

  • อุ้ย'เหี้ยย ส่อง

   อุ้ย'เหี้ยย ส่อง

   มีหน้าปัดบอกระยะทางแบบมัลติทริปและรุ่นย่อยของMitsubishi Mirage ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 1.2 Mitsubishi Mirage GLX MT2020 1.2 Mitsubishi Mirage GLX CVT2020 1.2 Mitsubishi Mirage GLS CVT2020 1.2 Mitsubishi Mirage GLS-LTD CVT
   หน้าปัดบอกระยะทางแบบมัลติทริปใช่ใช่ใช่ใช่

รถยอดนิยม

VS