THB 1,479,000ยังไม่คอนเฟิร์ม

ราคาที่ไทย

ชำระหนี้เป็นรายเดือน

THB รอคอนเฟิม

ภาษีถนน

THB รอคอนเฟิม

ประกันภัย

THB รอคอนเฟิม

สเปครถ

  • ยี่ห้อ:

   Isuzu

  • รุ่น:

   Isuzu MU-X

  • เกรด:

   D-Segment

  • รูปแบบรถ:

   SUV

  • รูปแบบเกียร์:

   AT

  • ปริมาตรกระบอกสูบ:

   2999

  • กำลังสูงสุด (พีเอส):

   190

  • จำนวนที่นั่ง:

   -

สเปคอื่น

รูปภาพ 2021 Isuzu MU-X Ultimate 3.0 AT 4x2

ภายนอก

ภายใน

รุ่นที่ราคาคล้ายกัน

2021 Isuzu MU-X Ultimate 3.0 AT 4x2 FAQ

 • ระบบทำความร้อนสำหรับเบาะหน้าของIsuzu MU-Xมีอะไรบ้าง

  • เมธาสิทธิ์

   เมธาสิทธิ์

   มีระบบทำความร้อนสำหรับเบาะหน้าและรุ่นย่อยของIsuzu MU-X ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 Isuzu MU-X 1.9 Ddi CD AT 4x22020 Isuzu MU-X 1.9 Ddi DVD MT 4x22020 Isuzu MU-X 1.9 Ddi DVD AT 4x22020 Isuzu MU-X 3.0 Ddi DA DVD Navi AT The Onyx 4x22020 Isuzu MU-X 3.0 Ddi DA DVD Navi AT 4x42020 Isuzu MU-X 1.9 Ddi DA DVD Navi AT The Onyx 4X2
   ระบบทำความร้อนสำหรับเบาะหน้าไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่
 • ระบบเสริมแรงเบรกของIsuzu MU-Xมีอะไรบ้าง

  • disornr

   disornr

   มีระบบเสริมแรงเบรกและรุ่นย่อยของIsuzu MU-X ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 Isuzu MU-X 1.9 Ddi CD AT 4x22020 Isuzu MU-X 1.9 Ddi DVD MT 4x22020 Isuzu MU-X 1.9 Ddi DVD AT 4x22020 Isuzu MU-X 3.0 Ddi DA DVD Navi AT The Onyx 4x22020 Isuzu MU-X 3.0 Ddi DA DVD Navi AT 4x42020 Isuzu MU-X 1.9 Ddi DA DVD Navi AT The Onyx 4X2
   ระบบเสริมแรงเบรกใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
 • มาตรวัดความเร็วรอบของIsuzu MU-Xมีอะไรบ้าง

  • Phachara

   Phachara

   มีมาตรวัดความเร็วรอบและรุ่นย่อยของIsuzu MU-X ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 Isuzu MU-X 1.9 Ddi CD AT 4x22020 Isuzu MU-X 1.9 Ddi DVD MT 4x22020 Isuzu MU-X 1.9 Ddi DVD AT 4x22020 Isuzu MU-X 3.0 Ddi DA DVD Navi AT The Onyx 4x22020 Isuzu MU-X 3.0 Ddi DA DVD Navi AT 4x42020 Isuzu MU-X 1.9 Ddi DA DVD Navi AT The Onyx 4X2
   มาตรวัดความเร็วรอบใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่

สูงกว่าราคาซื้อขายเฉลี่ยสูงสุด 20%

2021 Isuzu MU-X Ultimate 3.0 AT 4x2

แลก

เพิ่มรถของคุณ

บริการตรวจสภาพรถและบริการค้าขายเฉพาะในบริเวณกรุงเทพฯเท่านั้น

รถยอดนิยม

VS