อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของ Isuzu MU-X อยู่ที่ 6.7L/100km (ประหยัดน้ำมันมากที่สุด) และอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงสูงสุดคือ 7.3L/100km.

อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel consumption) เป็นตัวชี้วัดหนึ่งใช้สำหรับการพิจารณาปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในระยะทางหนึ่งหน่วยที่กำหนด ซึ่งมีหน่วยการวัดเป็น ลิตร / 100 กม. (L/100km)

Here are the fuel consumption for Isuzu MU-X cars, according to Isuzu official:
The fuel consumption of 2021 Isuzu MU-X Active 1.9 AT 4x2 is 6.7 litre per 100 kilometers.
The fuel consumption of 2021 Isuzu MU-X Luxury 1.9 MT 4x2 is 6.8 litre per 100 kilometers.
The fuel consumption of 2021 Isuzu MU-X Luxury 1.9 AT 4x2 is 6.7 litre per 100 kilometers.
The fuel consumption of 2021 Isuzu MU-X Elegance 1.9 AT 4x2 is 6.7 litre per 100 kilometers.
The fuel consumption of 2021 Isuzu MU-X Ultimate 1.9 AT 4x2 is 6.7 litre per 100 kilometers.
The fuel consumption of 2021 Isuzu MU-X Ultimate 3.0 AT 4x2 is 7.3 litre per 100 kilometers.
The fuel consumption of 2021 Isuzu MU-X Ultimate 3.0 AT 4x4 is 7.3 litre per 100 kilometers.

อัตราการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel economy) เป็นตัวชี้วัดอีกอย่างหนึ่งที่ใช้สำหรับการพิจารณาอัตราการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งมาตร​วัดจากรถวิ่งได้ระยะทางไกลเท่าใดในการใช้เชื้อเพลิงหนึ่งหน่วยที่กำหนด เช่น กม. / ลิตร (KM/L) หรือ ไมล์ / แกลลอน (MPG)

อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงขึ้นอยู่กับเทคนิคพลังงานและขนาดของรถเป็นหลัก ยังมีปัจจัยอื่นๆ มีผลต่อการสิ้นเปลืองน้ำมัน​เชื้อเพลิง ได้แก่ :
1. สภาพถนน การจราจร และ สภาพอากาศ
2. สไตล์การขับขี่
3. ความเร็วรถ และ ของบรรทุก

สูตรต่อไปนี้ใช้ในการคำนวณปริมาณการใช้เชื้อเพลิง มีหน่วยการวัดเป็น ลิตร / 100 กม. ซึ่งเป็นวิธีการวัดการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้กันมากที่สุด

(ปริมาณน้ำมันที่ใช้แล้ว(ลิตร) × 100) ÷ ระยะการเดินทาง (กม. ) = ลิตร / 100 กม.

ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถรับรู้ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรายเดือนของ Isuzu MU-X ได้ง่าย ๆโดยใช้โปรแกรมคำนวณค่าน้ำมันของเรา

ซ่อน

อัตราสิ้นเปลือง
รุ่นย่อย Isuzu MU-X

อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรุ่นรถคู่แข่ง

เปรียบเทียบ Isuzu MU-X

วีดีโอ Isuzu MU-X

 • รีวิว ISUZU MU-X 1.9&3.0 Ddi BLUE POWER 2016 PART 1/3 ภายนอกและช่วงล่าง

ข่าวสาร Isuzu MU-X

 • ระบบช่วยการออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชันของIsuzu MU-Xมีอะไรบ้าง

  มีระบบช่วยการออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชันและรุ่นย่อยของIsuzu MU-X ได้แก่

  รุ่นย่อย2020 Isuzu MU-X 1.9 Ddi CD AT 4x22020 Isuzu MU-X 1.9 Ddi DVD MT 4x22020 Isuzu MU-X 1.9 Ddi DVD AT 4x22020 Isuzu MU-X 3.0 Ddi DA DVD Navi AT The Onyx 4x22020 Isuzu MU-X 3.0 Ddi DA DVD Navi AT 4x42020 Isuzu MU-X 1.9 Ddi DA DVD Navi AT The Onyx 4X2
  ระบบช่วยการออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชันใชใชใชใชใชใช
 • ระบบปรับอากาศของIsuzu MU-Xมีอะไรบ้าง

  มีระบบปรับอากาศและรุ่นย่อยของIsuzu MU-X ได้แก่

  รุ่นย่อย2020 Isuzu MU-X 1.9 Ddi CD AT 4x22020 Isuzu MU-X 1.9 Ddi DVD MT 4x22020 Isuzu MU-X 1.9 Ddi DVD AT 4x22020 Isuzu MU-X 3.0 Ddi DA DVD Navi AT The Onyx 4x22020 Isuzu MU-X 3.0 Ddi DA DVD Navi AT 4x42020 Isuzu MU-X 1.9 Ddi DA DVD Navi AT The Onyx 4X2
  ระบบปรับอากาศใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
 • เครื่องเล่น CDของIsuzu MU-Xมีอะไรบ้าง

  มีเครื่องเล่น CDและรุ่นย่อยของIsuzu MU-X ได้แก่

  รุ่นย่อย2020 Isuzu MU-X 1.9 Ddi CD AT 4x22020 Isuzu MU-X 1.9 Ddi DVD MT 4x22020 Isuzu MU-X 1.9 Ddi DVD AT 4x22020 Isuzu MU-X 3.0 Ddi DA DVD Navi AT The Onyx 4x22020 Isuzu MU-X 3.0 Ddi DA DVD Navi AT 4x42020 Isuzu MU-X 1.9 Ddi DA DVD Navi AT The Onyx 4X2
  เครื่องเล่น CDใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
 • กล้องส่องภาพด้านหลังของIsuzu MU-Xมีอะไรบ้าง

  มีกล้องส่องภาพด้านหลังและรุ่นย่อยของIsuzu MU-X ได้แก่

  รุ่นย่อย2020 Isuzu MU-X 1.9 Ddi CD AT 4x22020 Isuzu MU-X 1.9 Ddi DVD MT 4x22020 Isuzu MU-X 1.9 Ddi DVD AT 4x22020 Isuzu MU-X 3.0 Ddi DA DVD Navi AT The Onyx 4x22020 Isuzu MU-X 3.0 Ddi DA DVD Navi AT 4x42020 Isuzu MU-X 1.9 Ddi DA DVD Navi AT The Onyx 4X2
  กล้องส่องภาพด้านหลังไม่มี่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
 • ขนาดล้ออัลลอยของIsuzu MU-Xมีอะไรบ้าง

  มีขนาดล้ออัลลอยและรุ่นย่อยของIsuzu MU-X ได้แก่

  รุ่นย่อย2020 Isuzu MU-X 1.9 Ddi CD AT 4x22020 Isuzu MU-X 1.9 Ddi DVD MT 4x22020 Isuzu MU-X 1.9 Ddi DVD AT 4x22020 Isuzu MU-X 3.0 Ddi DA DVD Navi AT The Onyx 4x22020 Isuzu MU-X 3.0 Ddi DA DVD Navi AT 4x42020 Isuzu MU-X 1.9 Ddi DA DVD Navi AT The Onyx 4X2
  ขนาดล้ออัลลอย16 Inch18 Inch18 Inch18 Inch18 Inch18 Inch