รถ Mini ในไทย

 • ค้นหาเจอ 4 รุ่นย่อย
   • 2020 | 2.0 L |

    ราคา

    ชำระหนี้เป็นรายเดือน

   • 2020 2.0 Cooper S
    THB 2,299,000ยังไม่คอนเฟิร์ม
    THB 30,508ยังไม่คอนเฟิร์ม
   • 2020 2.0 John Cooper Works
    THB 3,648,000ยังไม่คอนเฟิร์ม
    THB 48,652ยังไม่คอนเฟิร์ม
   • 2020 2.0 Cooper S Hightrim
    THB 2,499,000ยังไม่คอนเฟิร์ม
    THB 33,196ยังไม่คอนเฟิร์ม
   • 2020 2.0 Cooper S Entry
    THB 1,989,000ยังไม่คอนเฟิร์ม
    THB 26,342ยังไม่คอนเฟิร์ม
 • ค้นหาเจอ 4 รุ่นย่อย
   • 2020 | 1.5 L |

    ราคา

    ชำระหนี้เป็นรายเดือน

   • 2020 1.5 Mini 3-Door-Hatch Cooper D
    THB 2,390,000ยังไม่คอนเฟิร์ม
    THB 32,121ยังไม่คอนเฟิร์ม
   • 2020 1.5 Cooper
    THB 2,180,000ยังไม่คอนเฟิร์ม
    THB 28,896ยังไม่คอนเฟิร์ม
   • 2020 | 2.0 L |

    ราคา

    ชำระหนี้เป็นรายเดือน

   • 2020 2.0 Cooper S
    THB 2,740,000ยังไม่คอนเฟิร์ม
    THB 36,422ยังไม่คอนเฟิร์ม
   • 2020 2.0 Cooper S Hightrim
    THB 2,850,000ยังไม่คอนเฟิร์ม
    THB 38,304ยังไม่คอนเฟิร์ม
 • ค้นหาเจอ 4 รุ่นย่อย
   • 2020 | 1.5 L |

    ราคา

    ชำระหนี้เป็นรายเดือน

   • 2020 1.5 Cooper D
    THB 2,430,000ยังไม่คอนเฟิร์ม
    THB 32,659ยังไม่คอนเฟิร์ม
   • 2020 1.5 Cooper
    THB 2,220,000ยังไม่คอนเฟิร์ม
    THB 29,433ยังไม่คอนเฟิร์ม
   • 2020 | 2.0 L |

    ราคา

    ชำระหนี้เป็นรายเดือน

   • 2020 2.0 Cooper S
    THB 2,780,000ยังไม่คอนเฟิร์ม
    THB 36,960ยังไม่คอนเฟิร์ม
   • 2020 2.0 Cooper S Hightrim
    THB 2,890,000ยังไม่คอนเฟิร์ม
    THB 38,841ยังไม่คอนเฟิร์ม
 • ค้นหาเจอ 1 รุ่นย่อย
   • 2020 | - L |

    ราคา

    ชำระหนี้เป็นรายเดือน

   • Electric
    THB 2,260,000ยังไม่คอนเฟิร์ม
    THB 30,374ยังไม่คอนเฟิร์ม
 • ค้นหาเจอ 3 รุ่นย่อย
   • 2020 | 1.5 L |

    ราคา

    ชำระหนี้เป็นรายเดือน

   • 2020 1.5 Cooper
    THB 2,430,000ยังไม่คอนเฟิร์ม
    THB 32,256ยังไม่คอนเฟิร์ม
   • 2020 | 2.0 L |

    ราคา

    ชำระหนี้เป็นรายเดือน

   • 2020 2.0 Cooper S
    THB 3,130,000ยังไม่คอนเฟิร์ม
    THB 41,664ยังไม่คอนเฟิร์ม
   • 2020 2.0 John Cooper Works
    THB 3,648,000ยังไม่คอนเฟิร์ม
    THB 48,652ยังไม่คอนเฟิร์ม
 • ค้นหาเจอ 2 รุ่นย่อย
   • 2020 | 2.0 L |

    ราคา

    ชำระหนี้เป็นรายเดือน

   • 2020 2.0 John Cooper Works
    THB 3,439,000ยังไม่คอนเฟิร์ม
    THB 46,233ยังไม่คอนเฟิร์ม
   • 2020 2.0 Cooper S
    THB 3,000,000ยังไม่คอนเฟิร์ม
    THB 40,320ยังไม่คอนเฟิร์ม
VS