THB 12,200,000

ราคา 2020 Porsche Cayenne 4.0 GTS ที่ไทย

ชำระหนี้เป็นรายเดือน

รอคอนเฟิร์ม

ภาษีถนน

รอคอนเฟิร์ม

ประกันภัย

รอคอนเฟิร์ม

  • ยี่ห้อ:

   Porsche

  • รุ่น:

   Porsche Cayenne

  • เกรด:

   Executive

  • รูปแบบรถ:

   SUV

  • รูปแบบเกียร์:

   AT

  • ปริมาตรกระบอกสูบ:

   3996

  • กำลังสูงสุด (พีเอส):

   460

  • จำนวนที่นั่ง:

   5

สเปคอื่น
 • ที่รองศีรษะผู้โดยสารตอนหลังของPorsche Cayenneมีอะไรบ้าง

  มีที่รองศีรษะผู้โดยสารตอนหลังและรุ่นย่อยของPorsche Cayenne ได้แก่

  รุ่นย่อย2020 4.8 Porsche Cayenne Turbo2020 2.9 Porsche Cayenne S
  ที่รองศีรษะผู้โดยสารตอนหลังใช่ใช่
 • ช่องปรับอากาศตอนหลังของPorsche Cayenneมีอะไรบ้าง

  มีช่องปรับอากาศตอนหลังและรุ่นย่อยของPorsche Cayenne ได้แก่

  รุ่นย่อย2020 4.8 Porsche Cayenne Turbo2020 2.9 Porsche Cayenne S
  ช่องปรับอากาศตอนหลังใช่ใช่
 • ระบบปรับอากาศของPorsche Cayenneมีอะไรบ้าง

  มีระบบปรับอากาศและรุ่นย่อยของPorsche Cayenne ได้แก่

  รุ่นย่อย2020 4.8 Porsche Cayenne Turbo2020 2.9 Porsche Cayenne S
  ระบบปรับอากาศใช่ใช่

ง่ายดาย สะดวกสบายกับการซื้อรถใหม่อีกคัน

2020 Porsche Cayenne 4.0 GTS

แลก

เพิ่มรถของคุณ

บริการตรวจสภาพรถและบริการค้าขายเฉพาะในบริเวณกรุงเทพฯเท่านั้น

VS