THB 9,900,000ยังไม่คอนเฟิร์ม

ราคาที่ไทย

ชำระหนี้เป็นรายเดือน

THB รอคอนเฟิม

ภาษีถนน

THB รอคอนเฟิม

ประกันภัย

THB รอคอนเฟิม

สเปครถ

  • ยี่ห้อ:

   Porsche

  • รุ่น:

   Porsche Cayenne

  • เกรด:

   Executive

  • รูปแบบรถ:

   Coupe

  • รูปแบบเกียร์:

   AT

  • ปริมาตรกระบอกสูบ:

   2894

  • กำลังสูงสุด (พีเอส):

   440

  • จำนวนที่นั่ง:

   5

สเปคอื่น

รูปภาพ 2020 2.9 Porsche Cayenne S Coupe

ภายนอก

ภายใน

รุ่นที่ราคาคล้ายกัน

2020 2.9 Porsche Cayenne S Coupe FAQ

 • ระบบทำความร้อนสำหรับเบาะหลังของPorsche Cayenneมีอะไรบ้าง

  • อุ้ย'เหี้ยย ส่อง

   อุ้ย'เหี้ยย ส่อง

   มีระบบทำความร้อนสำหรับเบาะหลังและรุ่นย่อยของPorsche Cayenne ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 4.8 Porsche Cayenne Turbo2020 2.9 Porsche Cayenne S
   ระบบทำความร้อนสำหรับเบาะหลังใช่ใช่
 • ถุงลมฝั่งคนนั่งของPorsche Cayenneมีอะไรบ้าง

  • Ja Kamonchanok

   Ja Kamonchanok

   มีถุงลมฝั่งคนนั่งและรุ่นย่อยของPorsche Cayenne ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 4.8 Porsche Cayenne Turbo2020 2.9 Porsche Cayenne S
   ถุงลมฝั่งคนนั่งใช่ใช่
 • ระบบป้องกันการลื่นไถลของรถของPorsche Cayenneมีอะไรบ้าง

  • lina_love_peace

   lina_love_peace

   มีระบบป้องกันการลื่นไถลของรถและรุ่นย่อยของPorsche Cayenne ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 4.8 Porsche Cayenne Turbo2020 2.9 Porsche Cayenne S
   ระบบป้องกันการลื่นไถลของรถใช่ใช่

รถยอดนิยม

VS