THB 9,900,000ยังไม่คอนเฟิร์ม

ราคาที่ไทย

ชำระหนี้เป็นรายเดือน

THB รอคอนเฟิม

ภาษีถนน

THB รอคอนเฟิม

ประกันภัย

THB รอคอนเฟิม

สเปครถ

  • ยี่ห้อ:

   Porsche

  • รุ่น:

   Porsche Cayenne

  • เกรด:

   Executive

  • รูปแบบรถ:

   Coupe

  • รูปแบบเกียร์:

   AT

  • ปริมาตรกระบอกสูบ:

   2894

  • กำลังสูงสุด (พีเอส):

   440

  • จำนวนที่นั่ง:

   5

สเปคอื่น

รูปภาพ 2020 Porsche Cayenne 2.9 S Coupe

ภายนอก

ภายใน

รุ่นที่ราคาคล้ายกัน

2020 Porsche Cayenne 2.9 S Coupe FAQ

 • เซ็นเซอร์ตรวจจับการชนของPorsche Cayenneมีอะไรบ้าง

  • ชินณพัฒน์

   ชินณพัฒน์

   มีเซ็นเซอร์ตรวจจับการชนและรุ่นย่อยของPorsche Cayenne ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 4.8 Porsche Cayenne Turbo2020 2.9 Porsche Cayenne S
   เซ็นเซอร์ตรวจจับการชนใช่ใช่
 • ระบบควบคุมประตูแบบอัจฉริยะของPorsche Cayenneมีอะไรบ้าง

  • ไทด์ ราชรี

   ไทด์ ราชรี

   มีระบบควบคุมประตูแบบอัจฉริยะและรุ่นย่อยของPorsche Cayenne ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 4.8 Porsche Cayenne Turbo2020 2.9 Porsche Cayenne S
   ระบบควบคุมประตูแบบอัจฉริยะใช่ใช่
 • ความกว้างของPorsche Cayenneมีอะไรบ้าง

  • ไทด์ ราชรี

   ไทด์ ราชรี

   มีความกว้างและรุ่นย่อยของPorsche Cayenne ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 4.8 Porsche Cayenne Turbo2020 2.9 Porsche Cayenne S
   ความกว้าง1939 mm1939 mm

สูงกว่าราคาซื้อขายเฉลี่ยสูงสุด 20%

2020 Porsche Cayenne 2.9 S Coupe

แลก

เพิ่มรถของคุณ

บริการตรวจสภาพรถและบริการค้าขายเฉพาะในบริเวณกรุงเทพฯเท่านั้น

รถยอดนิยม

VS