Porsche Cayenne Coupe 2023

เปลี่ยน
 • ค่าต่อภาษีรถยนต์ประจำปี*
  THB 6,880.00/ปี
 • ค่าน้ำมัน*
  N/A

*สำหรับอ้างอิงเท่านั้น คุณสามารถปรับเครื่องคิดเลข ตามสถานการณ์จริงของคุณได้

คำนวณ
เปรียบเทียบ

ขายรถมือสอง

ดูเพิ่มเติม

เปรียบเทียบรถ Porsche Cayenne

รุ่นที่ราคาคล้ายกัน

 • ที่รองศีรษะผู้โดยสารตอนหลังของPorsche Cayenneมีอะไรบ้าง

  มีที่รองศีรษะผู้โดยสารตอนหลังและรุ่นย่อยของPorsche Cayenne ได้แก่

  รุ่นย่อย2020 4.8 Porsche Cayenne Turbo2020 2.9 Porsche Cayenne S
  ที่รองศีรษะผู้โดยสารตอนหลังใช่ใช่
 • ช่องปรับอากาศตอนหลังของPorsche Cayenneมีอะไรบ้าง

  มีช่องปรับอากาศตอนหลังและรุ่นย่อยของPorsche Cayenne ได้แก่

  รุ่นย่อย2020 4.8 Porsche Cayenne Turbo2020 2.9 Porsche Cayenne S
  ช่องปรับอากาศตอนหลังใช่ใช่
 • ระบบปรับอากาศของPorsche Cayenneมีอะไรบ้าง

  มีระบบปรับอากาศและรุ่นย่อยของPorsche Cayenne ได้แก่

  รุ่นย่อย2020 4.8 Porsche Cayenne Turbo2020 2.9 Porsche Cayenne S
  ระบบปรับอากาศใช่ใช่