THB 17,800,000ยังไม่คอนเฟิร์ม

ราคาที่ไทย

ชำระหนี้เป็นรายเดือน

THB รอคอนเฟิม

ภาษีถนน

THB รอคอนเฟิม

ประกันภัย

THB รอคอนเฟิม

สเปครถ

  • ยี่ห้อ:

   Porsche

  • รุ่น:

   Porsche Cayenne

  • เกรด:

   Executive

  • รูปแบบรถ:

   SUV

  • รูปแบบเกียร์:

   AT

  • ปริมาตรกระบอกสูบ:

   3996

  • กำลังสูงสุด (พีเอส):

   550

  • จำนวนที่นั่ง:

   5

สเปคอื่น

รูปภาพ 2020 4.0 Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid

ภายนอก

ภายใน

รุ่นที่ราคาคล้ายกัน

2020 4.0 Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid FAQ

 • ไฟเตือนสถานะเครื่องยนต์ของPorsche Cayenneมีอะไรบ้าง

  • Keawjai Chaihong

   Keawjai Chaihong

   มีไฟเตือนสถานะเครื่องยนต์และรุ่นย่อยของPorsche Cayenne ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 4.8 Porsche Cayenne Turbo2020 2.9 Porsche Cayenne S
   ไฟเตือนสถานะเครื่องยนต์ใช่ใช่
 • ระบบป้องกันการลื่นไถลของรถของPorsche Cayenneมีอะไรบ้าง

  • lina_love_peace

   lina_love_peace

   มีระบบป้องกันการลื่นไถลของรถและรุ่นย่อยของPorsche Cayenne ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 4.8 Porsche Cayenne Turbo2020 2.9 Porsche Cayenne S
   ระบบป้องกันการลื่นไถลของรถใช่ใช่
 • ที่รองศีรษะผู้โดยสารตอนหลังของPorsche Cayenneมีอะไรบ้าง

  • Ratchaburi

   Ratchaburi

   มีที่รองศีรษะผู้โดยสารตอนหลังและรุ่นย่อยของPorsche Cayenne ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 4.8 Porsche Cayenne Turbo2020 2.9 Porsche Cayenne S
   ที่รองศีรษะผู้โดยสารตอนหลังใช่ใช่

รถยอดนิยม

VS