THB 17,800,000ยังไม่คอนเฟิร์ม

ราคา 2020 Porsche Cayenne 4.0 Turbo S E-Hybrid ที่ไทย

ชำระหนี้เป็นรายเดือน

THB รอคอนเฟิม

ภาษีถนน

THB รอคอนเฟิม

ประกันภัย

THB รอคอนเฟิม

  • ยี่ห้อ:

   Porsche

  • รุ่น:

   Porsche Cayenne

  • เกรด:

   Executive

  • รูปแบบรถ:

   SUV

  • รูปแบบเกียร์:

   -

  • ปริมาตรกระบอกสูบ:

   3996

  • กำลังสูงสุด (พีเอส):

   550

  • จำนวนที่นั่ง:

   5

สเปคอื่น

รุ่นย่อยและราคา Porsche Cayenne

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

รุ่นที่ราคาคล้ายกัน

FAQ 2020 Porsche Cayenne 4.0 Turbo S E-Hybrid

  • Fifa-girl

   Fifa-girl

   มีระบบทำความร้อนสำหรับเบาะหน้าและรุ่นย่อยของPorsche Cayenne ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 4.8 Porsche Cayenne Turbo2020 2.9 Porsche Cayenne S
   ระบบทำความร้อนสำหรับเบาะหน้าใช่ใช่
  • เมธาสิทธิ์

   เมธาสิทธิ์

   มีระบบทำความร้อนและรุ่นย่อยของPorsche Cayenne ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 4.8 Porsche Cayenne Turbo2020 2.9 Porsche Cayenne S
   ระบบทำความร้อนใช่ใช่
  • ไทด์ ราชรี

   ไทด์ ราชรี

   มีรูปแบบรถและรุ่นย่อยของPorsche Cayenne ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 4.8 Porsche Cayenne Turbo2020 2.9 Porsche Cayenne S2020 3.0 Porsche Cayenne2020 3.0 Porsche Cayenne E-Hybrid2020 4.0 Porsche Cayenne GTS2020 4.0 Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid2020 3.0 Porsche Cayenne Coupe2020 3.0 Porsche Cayenne E-Hybrid Coupe2020 2.9 Porsche Cayenne S Coupe2020 4.0 Porsche Cayenne GTS Coupe2020 4.0 Porsche Cayenne Turbo Coupe2020 4.0 Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupe
   รูปแบบรถSUVSUVSUVSUVSUVSUVCoupeCoupeCoupeCoupeCoupeCoupe

สูงกว่าราคาซื้อขายเฉลี่ยสูงสุด 20%

2020 Porsche Cayenne 4.0 Turbo S E-Hybrid

แลก

เพิ่มรถของคุณ

บริการตรวจสภาพรถและบริการค้าขายเฉพาะในบริเวณกรุงเทพฯเท่านั้น

รถยอดนิยม

VS