THB 1,850,000ยังไม่คอนเฟิร์ม

ราคาที่ไทย

ชำระหนี้เป็นรายเดือน

THB รอคอนเฟิม

ภาษีถนน

THB รอคอนเฟิม

ประกันภัย

THB รอคอนเฟิม

สเปครถ

  • ยี่ห้อ:

   Mazda

  • รุ่น:

   Mazda CX-5

  • เกรด:

   C-Segment

  • รูปแบบรถ:

   SUV

  • รูปแบบเกียร์:

   AT

  • ปริมาตรกระบอกสูบ:

   2488

  • กำลังสูงสุด (พีเอส):

   231

  • จำนวนที่นั่ง:

   -

สเปคอื่น

รูปภาพ 2020 Mazda CX-5 Skyactiv-G 2.5 Turbo SP

ภายนอก

ภายใน

รุ่นที่ราคาคล้ายกัน

2020 Mazda CX-5 Skyactiv-G 2.5 Turbo SP FAQ

 • ระบบป้องกันการลื่นไถลของรถของMazda CX-5มีอะไรบ้าง

  • มีให้เธอเสมอ

   มีให้เธอเสมอ

   มีระบบป้องกันการลื่นไถลของรถและรุ่นย่อยของMazda CX-5 ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 2.2 Mazda CX-5 Skyactiv-D XD2020 2.2 Mazda CX-5 Skyactiv-D XDL2020 Mazda CX-5 Skyactiv-G 2.0 C2020 Mazda CX-5 Skyactiv-G 2.0 S2020 Mazda CX-5 Skyactiv-G 2.0 SP
   ระบบป้องกันการลื่นไถลของรถใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
 • ที่พักแขนตรงกลางเบาะหลังของMazda CX-5มีอะไรบ้าง

  • จิ๊ป คับ

   จิ๊ป คับ

   มีที่พักแขนตรงกลางเบาะหลังและรุ่นย่อยของMazda CX-5 ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 2.2 Mazda CX-5 Skyactiv-D XD2020 2.2 Mazda CX-5 Skyactiv-D XDL2020 Mazda CX-5 Skyactiv-G 2.0 C2020 Mazda CX-5 Skyactiv-G 2.0 S2020 Mazda CX-5 Skyactiv-G 2.0 SP
   ที่พักแขนตรงกลางเบาะหลังใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
 • พวงมาลัยหุ้มหนังของMazda CX-5มีอะไรบ้าง

  • ลูกชาย คนเล็ก

   ลูกชาย คนเล็ก

   มีพวงมาลัยหุ้มหนังและรุ่นย่อยของMazda CX-5 ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 2.2 Mazda CX-5 Skyactiv-D XD2020 2.2 Mazda CX-5 Skyactiv-D XDL2020 Mazda CX-5 Skyactiv-G 2.0 C2020 Mazda CX-5 Skyactiv-G 2.0 S2020 Mazda CX-5 Skyactiv-G 2.0 SP
   พวงมาลัยหุ้มหนังใช่ใช่ใช่ใช่ใช่

สูงกว่าราคาซื้อขายเฉลี่ยสูงสุด 20%

2020 Mazda CX-5 Skyactiv-G 2.5 Turbo SP

แลก

เพิ่มรถของคุณ

บริการตรวจสภาพรถและบริการค้าขายเฉพาะในบริเวณกรุงเทพฯเท่านั้น

รถยอดนิยม

VS