THB 1,899,000ยังไม่คอนเฟิร์ม

ราคาที่ไทย

ชำระหนี้เป็นรายเดือน

THB รอคอนเฟิม

ภาษีถนน

THB รอคอนเฟิม

ประกันภัย

THB รอคอนเฟิม

สเปครถ

  • ยี่ห้อ:

   Mazda

  • รุ่น:

   Mazda CX-8

  • เกรด:

   D-Segment

  • รูปแบบรถ:

   SUV

  • รูปแบบเกียร์:

   AT

  • ปริมาตรกระบอกสูบ:

   2191

  • กำลังสูงสุด (พีเอส):

   190

  • จำนวนที่นั่ง:

   7

สเปคอื่น

รูปภาพ 2020 2.2 Mazda CX-8 Skyactiv-D XDL

ภายนอก

ภายใน

รุ่นที่ราคาคล้ายกัน

2020 2.2 Mazda CX-8 Skyactiv-D XDL FAQ

 • ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของMazda CX-8มีอะไรบ้าง

  • อุ้ย'เหี้ยย ส่อง

   อุ้ย'เหี้ยย ส่อง

   มีระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและรุ่นย่อยของMazda CX-8 ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 2.5 Mazda CX-8 Skyactiv-G SP2020 2.5 Mazda CX-8 Skyactiv-G S2020 2.2 Mazda CX-8 Skyactiv-D XDL2020 2.2 Mazda CX-8 Skyactiv-D XDL Exclusive
   ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงDirect InjectionDirect InjectionCRDiCRDi
 • กล่องบรรทุกสัมภาระบนหลังคาของMazda CX-8มีอะไรบ้าง

  • ฟอง_พิชญา

   ฟอง_พิชญา

   มีกล่องบรรทุกสัมภาระบนหลังคาและรุ่นย่อยของMazda CX-8 ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 2.5 Mazda CX-8 Skyactiv-G SP2020 2.5 Mazda CX-8 Skyactiv-G S2020 2.2 Mazda CX-8 Skyactiv-D XDL2020 2.2 Mazda CX-8 Skyactiv-D XDL Exclusive
   กล่องบรรทุกสัมภาระบนหลังคาไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่
 • ระบบปรับไฟหน้า สูง / ต่ำของMazda CX-8มีอะไรบ้าง

  • Tagg Kittisak

   Tagg Kittisak

   มีระบบปรับไฟหน้า สูง / ต่ำและรุ่นย่อยของMazda CX-8 ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 2.5 Mazda CX-8 Skyactiv-G SP2020 2.5 Mazda CX-8 Skyactiv-G S2020 2.2 Mazda CX-8 Skyactiv-D XDL2020 2.2 Mazda CX-8 Skyactiv-D XDL Exclusive
   ระบบปรับไฟหน้า สูง / ต่ำใช่ใช่ใช่ใช่

รถยอดนิยม

VS