Honda Wave125i เลือก โหมดการขับขี่ ได้ไหม

1 คำตอบ :
  • arvchira

    มีค่ะ Honda Wave125i เลือก โหมดการขับขี่ได้ รุ่นย่อย โหมดการขับขี่มีดังนี้ Honda Wave125i CSFK, Honda Wave125i MSFK

Honda Wave125i รูปภาพ

วีดีโอ Honda Wave125i

ขี่ Honda Wave125i พิชิต 10 ดอยภาคเหนือใน 2 วัน

เปรียบเทียบ Honda Wave125i