FAQ BMW I8 Roadster
BMW I8 Roadster
BMW I8 Roadster
THB 12,959,000

Convertible | Sports Car

 • ระบบควบคุมการเปิด-ปิดลิ้นปีกผีเสื้อของBMW I8 Roadsterมีอะไรบ้าง

  ซุ้ม ส. เมธาสิทธิ์

  มีระบบควบคุมการเปิด-ปิดลิ้นปีกผีเสื้อและรุ่นย่อยของBMW I8 Roadster ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • ระบบล็อคประตูรถของBMW I8 Roadsterมีอะไรบ้าง

  Kittisak Srikham

  มีระบบล็อคประตูรถและรุ่นย่อยของBMW I8 Roadster ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • เสาอากาศกำลังไฟของBMW I8 Roadsterมีอะไรบ้าง

  ฟอง_พิชญา

  มีเสาอากาศกำลังไฟและรุ่นย่อยของBMW I8 Roadster ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัยของBMW I8 Roadsterมีอะไรบ้าง

  ชีวิตยังไม่สิ้นลมหายใจ

  มีสวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัยและรุ่นย่อยของBMW I8 Roadster ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • ระบบไล่ฝ้ากระจกหลังของBMW I8 Roadsterมีอะไรบ้าง

  Keawjai Chaihong

  มีระบบไล่ฝ้ากระจกหลังและรุ่นย่อยของBMW I8 Roadster ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • หน้าปัดบอกระยะทางแบบดิจิตอลของBMW I8 Roadsterมีอะไรบ้าง

  ปรัช สุวรรณ

  มีหน้าปัดบอกระยะทางแบบดิจิตอลและรุ่นย่อยของBMW I8 Roadster ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้งของBMW I8 Roadsterมีอะไรบ้าง

  Fifa-girl

  มีระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้งและรุ่นย่อยของBMW I8 Roadster ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • เบาะผ้าของBMW I8 Roadsterมีอะไรบ้าง

  ชินณพัฒน์

  มีเบาะผ้าและรุ่นย่อยของBMW I8 Roadster ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • คานเหล็กด้านข้างรถของBMW I8 Roadsterมีอะไรบ้าง

  Tagg Kittisak

  มีคานเหล็กด้านข้างรถและรุ่นย่อยของBMW I8 Roadster ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • ระบบเกียร์ของBMW I8 Roadsterมีอะไรบ้าง

  อุ้ย'เหี้ยย ส่อง

  มีระบบเกียร์และรุ่นย่อยของBMW I8 Roadster ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวสาร BMW I8 Roadster

ดูเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดแอพAutoFun

การจัดเก็บข้อมูลสูงถึง50%