THB 12,959,000ยังไม่คอนเฟิร์ม

ราคาที่ไทย

BMW I8 Roadster รายละเอียด
เกรดSports Car
ตัวถังConvertible
รูปแบบเกียร์AT
ปริมาตรกระบอกสูบ1.5L
กำลังสูงสุด231PS
จำนวนที่นั่ง2

ราคารุ่นย่อย BMW I8 Roadster

รูปภาพ BMW I8 Roadster

ภายนอก

ภายใน

BMW I8 Roadster FAQ

 • หน้าปัดบอกระยะทางแบบดิจิตอลของBMW I8 Roadsterมีอะไรบ้าง

  • ปรัช สุวรรณ

   ปรัช สุวรรณ

   มีหน้าปัดบอกระยะทางแบบดิจิตอลและรุ่นย่อยของBMW I8 Roadster ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 BMW I8 Roadster 1.5L
   หน้าปัดบอกระยะทางแบบดิจิตอลใช่
 • ที่วางขวดน้ำของBMW I8 Roadsterมีอะไรบ้าง

  • อ้อม เผ่าทอง

   อ้อม เผ่าทอง

   มีที่วางขวดน้ำและรุ่นย่อยของBMW I8 Roadster ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 BMW I8 Roadster 1.5L
   ที่วางขวดน้ำใช่
 • ไฟเตือนสถานะเครื่องยนต์ของBMW I8 Roadsterมีอะไรบ้าง

  • ชีวิตยังไม่สิ้นลมหายใจ

   ชีวิตยังไม่สิ้นลมหายใจ

   มีไฟเตือนสถานะเครื่องยนต์และรุ่นย่อยของBMW I8 Roadster ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 BMW I8 Roadster 1.5L
   ไฟเตือนสถานะเครื่องยนต์ใช่

รถยอดนิยม

VS