THB 12,959,000ยังไม่คอนเฟิร์ม

ราคา 2020 BMW I8 Roadster 1.5L ที่ไทย

ชำระหนี้เป็นรายเดือน

THB รอคอนเฟิม

ภาษีถนน

THB รอคอนเฟิม

ประกันภัย

THB รอคอนเฟิม

  • ยี่ห้อ:

   BMW

  • รุ่น:

   BMW I8 Roadster

  • เกรด:

   Sports Car

  • รูปแบบรถ:

   Convertible

  • รูปแบบเกียร์:

   -

  • ปริมาตรกระบอกสูบ:

   1499

  • กำลังสูงสุด (พีเอส):

   231

  • จำนวนที่นั่ง:

   2

สเปคอื่น

ภายนอก

ภายใน

FAQ 2020 BMW I8 Roadster 1.5L

สูงกว่าราคาซื้อขายเฉลี่ยสูงสุด 20%

2020 BMW I8 Roadster 1.5L

แลก

เพิ่มรถของคุณ

บริการตรวจสภาพรถและบริการค้าขายเฉพาะในบริเวณกรุงเทพฯเท่านั้น

รถยอดนิยม

VS