FAQ BMW I8 Roadster
BMW I8 Roadster
BMW I8 Roadster
THB 12,959,000

Convertible|Sports Car

 • ที่พักแขนคอนโซลกลางของBMW I8 Roadsterมีอะไรบ้าง

  กมล สุพิศ

  มีที่พักแขนคอนโซลกลางและรุ่นย่อยของBMW I8 Roadster ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • กระจกมองข้างปรับไฟฟ้าของBMW I8 Roadsterมีอะไรบ้าง

  Tagg Kittisak

  มีกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าและรุ่นย่อยของBMW I8 Roadster ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • เข็มขัดนิรภัยสำหรับผู้โดยสารตอนหลังของBMW I8 Roadsterมีอะไรบ้าง

  disornr

  มีเข็มขัดนิรภัยสำหรับผู้โดยสารตอนหลังและรุ่นย่อยของBMW I8 Roadster ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • จำนวนลูกสูบของBMW I8 Roadsterมีอะไรบ้าง

  ฟอง_พิชญา

  มีจำนวนลูกสูบและรุ่นย่อยของBMW I8 Roadster ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • ประเภทยางรถยนต์ของBMW I8 Roadsterมีอะไรบ้าง

  คน เคียงข้าง

  มีประเภทยางรถยนต์และรุ่นย่อยของBMW I8 Roadster ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • คิ้วบันไดของBMW I8 Roadsterมีอะไรบ้าง

  เมธาสิทธิ์

  มีคิ้วบันไดและรุ่นย่อยของBMW I8 Roadster ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • ความเร็วสูงสุดของBMW I8 Roadsterมีอะไรบ้าง

  กินเที่ยวทะลุโลก

  มีความเร็วสูงสุดและรุ่นย่อยของBMW I8 Roadster ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • รูปแบบเกียร์ของBMW I8 Roadsterมีอะไรบ้าง

  Phachara

  มีรูปแบบเกียร์และรุ่นย่อยของBMW I8 Roadster ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • ระบบป้องกันการลื่นไถลของรถของBMW I8 Roadsterมีอะไรบ้าง

  bankyproud

  มีระบบป้องกันการลื่นไถลของรถและรุ่นย่อยของBMW I8 Roadster ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • ระบบฉีดน้ำที่กระจกด้านหลังของBMW I8 Roadsterมีอะไรบ้าง

  สุรสิงห์ มีสกุล

  มีระบบฉีดน้ำที่กระจกด้านหลังและรุ่นย่อยของBMW I8 Roadster ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวสาร BMW I8 Roadster

ดูเพิ่มเติม