FAQ BMW X6
BMW X6
BMW X6
THB 7,259,000

SUV | Executive

 • ความจุห้องสัมภาระท้ายของBMW X6มีอะไรบ้าง

  disornr

  มีความจุห้องสัมภาระท้ายและรุ่นย่อยของBMW X6 ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • ระบบกันสะเทือนด้านหลังของBMW X6มีอะไรบ้าง

  Tagg Kittisak

  มีระบบกันสะเทือนด้านหลังและรุ่นย่อยของBMW X6 ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • ขนาดล้อของBMW X6มีอะไรบ้าง

  Ning Neverdie

  มีขนาดล้อและรุ่นย่อยของBMW X6 ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • เซ็นทรัลล็อคของBMW X6มีอะไรบ้าง

  กมล สุพิศ

  มีเซ็นทรัลล็อคและรุ่นย่อยของBMW X6 ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • จำนวนที่นั่งของBMW X6มีอะไรบ้าง

  lina_love_peace

  มีจำนวนที่นั่งและรุ่นย่อยของBMW X6 ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • ระบบช่วยจอดอัจฉริยะของBMW X6มีอะไรบ้าง

  กฤตกร มานะดี

  มีระบบช่วยจอดอัจฉริยะและรุ่นย่อยของBMW X6 ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • ระบบเบรกมือไฟฟ้าของBMW X6มีอะไรบ้าง

  ตี้ดี๊ด๊าปาทังกี้ปาทังก้า

  มีระบบเบรกมือไฟฟ้าและรุ่นย่อยของBMW X6 ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • ระยะห่างระหว่างล้อคู่หลังของBMW X6มีอะไรบ้าง

  kedkor

  มีระยะห่างระหว่างล้อคู่หลังและรุ่นย่อยของBMW X6 ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • ระบบทำความร้อนสำหรับเบาะหลังของBMW X6มีอะไรบ้าง

  ลูกชาย คนเล็ก

  มีระบบทำความร้อนสำหรับเบาะหลังและรุ่นย่อยของBMW X6 ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • ประเภทยางรถยนต์ของBMW X6มีอะไรบ้าง

  Kittisak Srikham

  มีประเภทยางรถยนต์และรุ่นย่อยของBMW X6 ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวสาร BMW X6

ดูเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดแอพAutoFun

การจัดเก็บข้อมูลสูงถึง50%