FAQ BMW X7
BMW X7
BMW X7
THB 5,999,000 - 8,959,000

SUV | Luxury

 • ระบบแสดงข้อมูลบนกระจกหน้าของBMW X7มีอะไรบ้าง

  Keawjai Chaihong

  มีระบบแสดงข้อมูลบนกระจกหน้าและรุ่นย่อยของBMW X7 ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สายของBMW X7มีอะไรบ้าง

  lina_love_peace

  มีอุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สายและรุ่นย่อยของBMW X7 ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • ระบบปัดน้ำฝนด้านหลังของBMW X7มีอะไรบ้าง

  อุ้ย'เหี้ยย ส่อง

  มีระบบปัดน้ำฝนด้านหลังและรุ่นย่อยของBMW X7 ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • ระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติของBMW X7มีอะไรบ้าง

  คน เคียงข้าง

  มีระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติและรุ่นย่อยของBMW X7 ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • ระบบทำความร้อนสำหรับเบาะหลังของBMW X7มีอะไรบ้าง

  จิ๊ป คับ

  มีระบบทำความร้อนสำหรับเบาะหลังและรุ่นย่อยของBMW X7 ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • กล่องอิเล็กทรอนิกส์ที่ควบคุมการทำงานของรถยนต์ของBMW X7มีอะไรบ้าง

  Ratchaburi

  มีกล่องอิเล็กทรอนิกส์ที่ควบคุมการทำงานของรถยนต์และรุ่นย่อยของBMW X7 ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • เบาะนั่งปรับระดับได้ของBMW X7มีอะไรบ้าง

  disornr

  มีเบาะนั่งปรับระดับได้และรุ่นย่อยของBMW X7 ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • ระบบป้องกันการลื่นไถลของรถของBMW X7มีอะไรบ้าง

  ปรัช สุวรรณ

  มีระบบป้องกันการลื่นไถลของรถและรุ่นย่อยของBMW X7 ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • ไฟเตือนประตู และฝากระโปรงท้ายของBMW X7มีอะไรบ้าง

  Pongpanot Changsan

  มีไฟเตือนประตู และฝากระโปรงท้ายและรุ่นย่อยของBMW X7 ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • เบาะนั่งปรับไฟฟ้าของBMW X7มีอะไรบ้าง

  lina_love_peace

  มีเบาะนั่งปรับไฟฟ้าและรุ่นย่อยของBMW X7 ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวสาร BMW X7

ดูเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดแอพAutoFun

การจัดเก็บข้อมูลสูงถึง50%