FAQ BMW X5
BMW X5
BMW X5
THB 4,459,000 - 4,959,000

SUV | Executive

 • ระบบควบคุมประตูแบบอัจฉริยะของBMW X5มีอะไรบ้าง

  กฤตกร มานะดี

  มีระบบควบคุมประตูแบบอัจฉริยะและรุ่นย่อยของBMW X5 ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • ที่วางขวดน้ำของBMW X5มีอะไรบ้าง

  Virat Wongsawai

  มีที่วางขวดน้ำและรุ่นย่อยของBMW X5 ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • ระบบช่วยจอดอัจฉริยะของBMW X5มีอะไรบ้าง

  มีให้เธอเสมอ

  มีระบบช่วยจอดอัจฉริยะและรุ่นย่อยของBMW X5 ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • ระบบปรับไฟหน้า สูง / ต่ำของBMW X5มีอะไรบ้าง

  ชีวิตยังไม่สิ้นลมหายใจ

  มีระบบปรับไฟหน้า สูง / ต่ำและรุ่นย่อยของBMW X5 ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • ที่รองศีรษะผู้โดยสารตอนหลังของBMW X5มีอะไรบ้าง

  จิ๊ป คับ

  มีที่รองศีรษะผู้โดยสารตอนหลังและรุ่นย่อยของBMW X5 ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • Card ควบคุมประตูแบบอัจฉริยะของBMW X5มีอะไรบ้าง

  พรพรพร

  มีCard ควบคุมประตูแบบอัจฉริยะและรุ่นย่อยของBMW X5 ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • เบาะนั่งปรับระดับได้ของBMW X5มีอะไรบ้าง

  สุรสิงห์ มีสกุล

  มีเบาะนั่งปรับระดับได้และรุ่นย่อยของBMW X5 ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • เสาอากาศกำลังไฟของBMW X5มีอะไรบ้าง

  Virat Wongsawai

  มีเสาอากาศกำลังไฟและรุ่นย่อยของBMW X5 ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • ไฟเตือนสถานะเครื่องยนต์ของBMW X5มีอะไรบ้าง

  ฟอง_พิชญา

  มีไฟเตือนสถานะเครื่องยนต์และรุ่นย่อยของBMW X5 ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • หน้าปัดบอกระยะทางแบบดิจิตอลของBMW X5มีอะไรบ้าง

  Ja Kamonchanok

  มีหน้าปัดบอกระยะทางแบบดิจิตอลและรุ่นย่อยของBMW X5 ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวสาร BMW X5

ดูเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดแอพAutoFun

การจัดเก็บข้อมูลสูงถึง50%