อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของ Thairung TR Transformer II 7 Seater อยู่ที่ -L/100km (ประหยัดน้ำมันมากที่สุด) และอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงสูงสุดคือ -L/100km.

อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel consumption) เป็นตัวชี้วัดหนึ่งใช้สำหรับการพิจารณาปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในระยะทางหนึ่งหน่วยที่กำหนด ซึ่งมีหน่วยการวัดเป็น ลิตร / 100 กม. (L/100km)

Here are the fuel consumption for Thairung TR Transformer II 7 Seater cars, according to Thairung official:
The fuel consumption of Thairung TR Transformer II 7 Seater 2.8 4WD AT is - litre per 100 kilometers.
The fuel consumption of Thairung TR Transformer II 7 Seater 2.4 2WD AT is - litre per 100 kilometers.
The fuel consumption of Thairung TR Transformer II 7 Seater 2.8 4WD MT is - litre per 100 kilometers.

อัตราการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel economy) เป็นตัวชี้วัดอีกอย่างหนึ่งที่ใช้สำหรับการพิจารณาอัตราการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งมาตร​วัดจากรถวิ่งได้ระยะทางไกลเท่าใดในการใช้เชื้อเพลิงหนึ่งหน่วยที่กำหนด เช่น กม. / ลิตร (KM/L) หรือ ไมล์ / แกลลอน (MPG)

อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงขึ้นอยู่กับเทคนิคพลังงานและขนาดของรถเป็นหลัก ยังมีปัจจัยอื่นๆ มีผลต่อการสิ้นเปลืองน้ำมัน​เชื้อเพลิง ได้แก่ :
1. สภาพถนน การจราจร และ สภาพอากาศ
2. สไตล์การขับขี่
3. ความเร็วรถ และ ของบรรทุก

สูตรต่อไปนี้ใช้ในการคำนวณปริมาณการใช้เชื้อเพลิง มีหน่วยการวัดเป็น ลิตร / 100 กม. ซึ่งเป็นวิธีการวัดการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้กันมากที่สุด

(ปริมาณน้ำมันที่ใช้แล้ว(ลิตร) × 100) ÷ ระยะการเดินทาง (กม. ) = ลิตร / 100 กม.

ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถรับรู้ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรายเดือนของ Thairung TR Transformer II 7 Seater ได้ง่าย ๆโดยใช้โปรแกรมคำนวณค่าน้ำมันของเรา

ซ่อน

อัตราสิ้นเปลือง
รุ่นย่อย Thairung TR Transformer II 7 Seater

อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรุ่นรถคู่แข่ง

 • ประเภทไฟหน้าของThairung TR Transformer II 7 Seaterมีอะไรบ้าง

  มีประเภทไฟหน้าและรุ่นย่อยของThairung TR Transformer II 7 Seater ได้แก่

  รุ่นย่อยThairung TR Transformer II 7 Seater 2.8 4WD MTThairung TR Transformer II 7 Seater 2.4 2WD ATThairung TR Transformer II 7 Seater 2.8 4WD AT
  ประเภทไฟหน้าXenonXenonXenon
 • ระบบ เปิด / ปิด ไฟหน้าอัตโนมัติของThairung TR Transformer II 7 Seaterมีอะไรบ้าง

  มีระบบ เปิด / ปิด ไฟหน้าอัตโนมัติและรุ่นย่อยของThairung TR Transformer II 7 Seater ได้แก่

  รุ่นย่อยThairung TR Transformer II 7 Seater 2.8 4WD AT
  ระบบ เปิด / ปิด ไฟหน้าอัตโนมัติใช่
 • ไฟเตือนสถานะเครื่องยนต์ของThairung TR Transformer II 7 Seaterมีอะไรบ้าง

  มีไฟเตือนสถานะเครื่องยนต์และรุ่นย่อยของThairung TR Transformer II 7 Seater ได้แก่

  รุ่นย่อยThairung TR Transformer II 7 Seater 2.8 4WD MTThairung TR Transformer II 7 Seater 2.4 2WD ATThairung TR Transformer II 7 Seater 2.8 4WD AT
  ไฟเตือนสถานะเครื่องยนต์ใช่ใช่ใช่
 • เครื่องเล่นดีวีดีของThairung TR Transformer II 7 Seaterมีอะไรบ้าง

  มีเครื่องเล่นดีวีดีและรุ่นย่อยของThairung TR Transformer II 7 Seater ได้แก่

  รุ่นย่อยThairung TR Transformer II 7 Seater 2.8 4WD MTThairung TR Transformer II 7 Seater 2.4 2WD ATThairung TR Transformer II 7 Seater 2.8 4WD AT
  เครื่องเล่นดีวีดีใช่ใช่ใช่
 • เสาอากาศกำลังไฟของThairung TR Transformer II 7 Seaterมีอะไรบ้าง

  มีเสาอากาศกำลังไฟและรุ่นย่อยของThairung TR Transformer II 7 Seater ได้แก่

  รุ่นย่อยThairung TR Transformer II 7 Seater 2.8 4WD MTThairung TR Transformer II 7 Seater 2.4 2WD ATThairung TR Transformer II 7 Seater 2.8 4WD AT
  เสาอากาศกำลังไฟไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่