อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของ Peugeot 3008 อยู่ที่ --L/100km (ประหยัดน้ำมันมากที่สุด) และอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงสูงสุดคือ --L/100km.

อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel consumption) เป็นตัวชี้วัดหนึ่งใช้สำหรับการพิจารณาปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในระยะทางหนึ่งหน่วยที่กำหนด ซึ่งมีหน่วยการวัดเป็น ลิตร / 100 กม. (L/100km)

Here are the fuel consumption for Peugeot 3008 cars, according to Peugeot official:
The fuel consumption of 2021 Peugeot 3008 1.6 Turbo Allure is 0 litre per 100 kilometers.

อัตราการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel economy) เป็นตัวชี้วัดอีกอย่างหนึ่งที่ใช้สำหรับการพิจารณาอัตราการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งมาตร​วัดจากรถวิ่งได้ระยะทางไกลเท่าใดในการใช้เชื้อเพลิงหนึ่งหน่วยที่กำหนด เช่น กม. / ลิตร (KM/L) หรือ ไมล์ / แกลลอน (MPG)

อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงขึ้นอยู่กับเทคนิคพลังงานและขนาดของรถเป็นหลัก ยังมีปัจจัยอื่นๆ มีผลต่อการสิ้นเปลืองน้ำมัน​เชื้อเพลิง ได้แก่ :
1. สภาพถนน การจราจร และ สภาพอากาศ
2. สไตล์การขับขี่
3. ความเร็วรถ และ ของบรรทุก

สูตรต่อไปนี้ใช้ในการคำนวณปริมาณการใช้เชื้อเพลิง มีหน่วยการวัดเป็น ลิตร / 100 กม. ซึ่งเป็นวิธีการวัดการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้กันมากที่สุด

(ปริมาณน้ำมันที่ใช้แล้ว(ลิตร) × 100) ÷ ระยะการเดินทาง (กม. ) = ลิตร / 100 กม.

ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถรับรู้ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรายเดือนของ Peugeot 3008 ได้ง่าย ๆโดยใช้โปรแกรมคำนวณค่าน้ำมันของเรา

ซ่อน

อัตราสิ้นเปลือง
รุ่นย่อย Peugeot 3008

อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรุ่นรถคู่แข่ง

เปรียบเทียบ Peugeot 3008

ข่าวสาร Peugeot 3008

 • ซันรูฟของPeugeot 3008มีอะไรบ้าง

  มีซันรูฟและรุ่นย่อยของPeugeot 3008 ได้แก่

  รุ่นย่อย2020 1.6 Peugeot 3008 Allure2020 1.6 Peugeot 3008 Active
  ซันรูฟใช่ไม่มี่
 • ระบบ เปิด / ปิด ไฟหน้าอัตโนมัติของPeugeot 3008มีอะไรบ้าง

  มีระบบ เปิด / ปิด ไฟหน้าอัตโนมัติและรุ่นย่อยของPeugeot 3008 ได้แก่

  รุ่นย่อย2020 1.6 Peugeot 3008 Allure2020 1.6 Peugeot 3008 Active
  ระบบ เปิด / ปิด ไฟหน้าอัตโนมัติใช่ใช่
 • ระบบสั่งการด้วยเสียงของPeugeot 3008มีอะไรบ้าง

  มีระบบสั่งการด้วยเสียงและรุ่นย่อยของPeugeot 3008 ได้แก่

  รุ่นย่อย2020 1.6 Peugeot 3008 Allure
  ระบบสั่งการด้วยเสียงใช่
 • ที่วางแก้วน้ำด้านหน้าของPeugeot 3008มีอะไรบ้าง

  มีที่วางแก้วน้ำด้านหน้าและรุ่นย่อยของPeugeot 3008 ได้แก่

  รุ่นย่อย2020 1.6 Peugeot 3008 Allure2020 1.6 Peugeot 3008 Active
  ที่วางแก้วน้ำด้านหน้าใช่ใช่
 • กระจกไฟฟ้าประตูหลังของPeugeot 3008มีอะไรบ้าง

  มีกระจกไฟฟ้าประตูหลังและรุ่นย่อยของPeugeot 3008 ได้แก่

  รุ่นย่อย2020 1.6 Peugeot 3008 Allure2020 1.6 Peugeot 3008 Active
  กระจกไฟฟ้าประตูหลังใช่ใช่