อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของ Porsche 911 อยู่ที่ -L/100km (ประหยัดน้ำมันมากที่สุด) และอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงสูงสุดคือ -L/100km.

อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel consumption) เป็นตัวชี้วัดหนึ่งใช้สำหรับการพิจารณาปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในระยะทางหนึ่งหน่วยที่กำหนด ซึ่งมีหน่วยการวัดเป็น ลิตร / 100 กม. (L/100km)

Here are the fuel consumption for Porsche 911 cars, according to Porsche official:
The fuel consumption of 2020 Porsche 911 4.0 GT3 RS is - litre per 100 kilometers.
The fuel consumption of 2020 Porsche 911 3.0 Carrera is 9.6 litre per 100 kilometers.
The fuel consumption of 2020 Porsche 911 3.0 Carrera 4 is - litre per 100 kilometers.
The fuel consumption of 2020 Porsche 911 3.0 Carrera Cabriolet is - litre per 100 kilometers.
The fuel consumption of 2020 Porsche 911 3.0 Carrera S is 9.3 litre per 100 kilometers.
The fuel consumption of 2020 Porsche 911 3.0 Carrera 4 Cabriolet is - litre per 100 kilometers.
The fuel consumption of 2020 Porsche 911 3.0 Carrera 4S is - litre per 100 kilometers.
The fuel consumption of 2020 Porsche 911 3.0 Carrera S Cabriolet is - litre per 100 kilometers.
The fuel consumption of 2020 Porsche 911 3.0 Carrera 4S Cabriolet is - litre per 100 kilometers.
The fuel consumption of 2020 Porsche 911 3.7 Turbo is - litre per 100 kilometers.

อัตราการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel economy) เป็นตัวชี้วัดอีกอย่างหนึ่งที่ใช้สำหรับการพิจารณาอัตราการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งมาตร​วัดจากรถวิ่งได้ระยะทางไกลเท่าใดในการใช้เชื้อเพลิงหนึ่งหน่วยที่กำหนด เช่น กม. / ลิตร (KM/L) หรือ ไมล์ / แกลลอน (MPG)

อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงขึ้นอยู่กับเทคนิคพลังงานและขนาดของรถเป็นหลัก ยังมีปัจจัยอื่นๆ มีผลต่อการสิ้นเปลืองน้ำมัน​เชื้อเพลิง ได้แก่ :
1. สภาพถนน การจราจร และ สภาพอากาศ
2. สไตล์การขับขี่
3. ความเร็วรถ และ ของบรรทุก

สูตรต่อไปนี้ใช้ในการคำนวณปริมาณการใช้เชื้อเพลิง มีหน่วยการวัดเป็น ลิตร / 100 กม. ซึ่งเป็นวิธีการวัดการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้กันมากที่สุด

(ปริมาณน้ำมันที่ใช้แล้ว(ลิตร) × 100) ÷ ระยะการเดินทาง (กม. ) = ลิตร / 100 กม.

ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถรับรู้ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรายเดือนของ Porsche 911 ได้ง่าย ๆโดยใช้โปรแกรมคำนวณค่าน้ำมันของเรา

ซ่อน

อัตราสิ้นเปลือง
รุ่นย่อย Porsche 911

อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรุ่นรถคู่แข่ง

เปรียบเทียบ Porsche 911

วีดีโอ Porsche 911

 • รีวิว 2021 Porsche 911 Carrera รุ่นเริ่มต้นราคา 9.99 ล้านบาท ขับสนุก คล่องตัว 0-100 ต่ำกว่า 5 วิ!!!

ข่าวสาร Porsche 911

 • ระบบไล่ฝ้ากระจกหลังของPorsche 911มีอะไรบ้าง

  มีระบบไล่ฝ้ากระจกหลังและรุ่นย่อยของPorsche 911 ได้แก่

  รุ่นย่อย2020 3.7 Porsche 911 Turbo
  ระบบไล่ฝ้ากระจกหลังไม่มี่
 • ระบบทำความร้อนของPorsche 911มีอะไรบ้าง

  มีระบบทำความร้อนและรุ่นย่อยของPorsche 911 ได้แก่

  รุ่นย่อย2020 3.0 Porsche 911 Carrera2020 3.0 Porsche 911 Carrera Cabriolet2020 3.0 Porsche 911 Carrera 42020 3.0 Porsche 911 Carrera 4 Cabriolet2020 3.0 Porsche 911 Carrera S2020 3.0 Porsche 911 Carrera S Cabriolet2020 3.0 Porsche 911 Carrera 4S2020 3.0 Porsche 911 Carrera 4S Cabriolet2020 4.0 Porsche 911 GT3 RS2020 3.7 Porsche 911 Turbo
  ระบบทำความร้อนใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
 • กล่องเก็บความเย็นของPorsche 911มีอะไรบ้าง

  มีกล่องเก็บความเย็นและรุ่นย่อยของPorsche 911 ได้แก่

  รุ่นย่อย2020 3.0 Porsche 911 Carrera2020 3.0 Porsche 911 Carrera Cabriolet2020 3.0 Porsche 911 Carrera 42020 3.0 Porsche 911 Carrera 4 Cabriolet2020 3.0 Porsche 911 Carrera S2020 3.0 Porsche 911 Carrera S Cabriolet2020 3.0 Porsche 911 Carrera 4S2020 3.0 Porsche 911 Carrera 4S Cabriolet2020 4.0 Porsche 911 GT3 RS2020 3.7 Porsche 911 Turbo
  กล่องเก็บความเย็นใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
 • ระบบปรับอากาศอัตโนมัติของPorsche 911มีอะไรบ้าง

  มีระบบปรับอากาศอัตโนมัติและรุ่นย่อยของPorsche 911 ได้แก่

  รุ่นย่อย2020 3.0 Porsche 911 Carrera2020 3.0 Porsche 911 Carrera Cabriolet2020 3.0 Porsche 911 Carrera 42020 3.0 Porsche 911 Carrera 4 Cabriolet2020 3.0 Porsche 911 Carrera S2020 3.0 Porsche 911 Carrera S Cabriolet2020 3.0 Porsche 911 Carrera 4S2020 3.0 Porsche 911 Carrera 4S Cabriolet2020 4.0 Porsche 911 GT3 RS2020 3.7 Porsche 911 Turbo
  ระบบปรับอากาศอัตโนมัติใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
 • กระจกกรองแสงของPorsche 911มีอะไรบ้าง

  มีกระจกกรองแสงและรุ่นย่อยของPorsche 911 ได้แก่

  รุ่นย่อย2020 3.0 Porsche 911 Carrera2020 3.0 Porsche 911 Carrera Cabriolet2020 3.0 Porsche 911 Carrera 42020 3.0 Porsche 911 Carrera 4 Cabriolet2020 3.0 Porsche 911 Carrera S2020 3.0 Porsche 911 Carrera S Cabriolet2020 3.0 Porsche 911 Carrera 4S2020 3.0 Porsche 911 Carrera 4S Cabriolet2020 4.0 Porsche 911 GT3 RS2020 3.7 Porsche 911 Turbo
  กระจกกรองแสงใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่