กล่องอิเล็กทรอนิกส์ที่ควบคุมการทำงานของรถยนต์ของThairung TR Transformer II 9 Seaterมีอะไรบ้าง

1 คำตอบ :
  • bankyproud

    มีกล่องอิเล็กทรอนิกส์ที่ควบคุมการทำงานของรถยนต์และรุ่นย่อยของThairung TR Transformer II 9 Seater ได้แก่

    รุ่นย่อยThairung TR Transformer II 9 Seater 2.8 4WD ATThairung TR Transformer II 9 Seater 2.8 4WD MTThairung TR Transformer II 9 Seater 2.4 2WD AT
    กล่องอิเล็กทรอนิกส์ที่ควบคุมการทำงานของรถยนต์ใช่ใช่ใช่

Thairung TR Transformer II 9 Seater รูปภาพ