อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของ Mitsubishi Pajero Sport อยู่ที่ 7.3L/100km (ประหยัดน้ำมันมากที่สุด) และอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงสูงสุดคือ 7.5L/100km.

อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel consumption) เป็นตัวชี้วัดหนึ่งใช้สำหรับการพิจารณาปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในระยะทางหนึ่งหน่วยที่กำหนด ซึ่งมีหน่วยการวัดเป็น ลิตร / 100 กม. (L/100km)

Here are the fuel consumption for Mitsubishi Pajero Sport cars, according to Mitsubishi official:
The fuel consumption of 2020 Mitsubishi Pajero Sport 2.4 GT Premium 2WD is 7.3 litre per 100 kilometers.
The fuel consumption of 2020 Mitsubishi Pajero Sport 2.4 GT Premium 4WD is 7.5 litre per 100 kilometers.
The fuel consumption of Mitsubishi Pajero Sport 2.4D GT-Premium 2WD (Elite Edition)2022 is 0 litre per 100 kilometers.
The fuel consumption of Mitsubishi Pajero Sport 2.4D GT-Premium 4WD (Elite Edition) 2022 is 0 litre per 100 kilometers.
The fuel consumption of Mitsubishi Pajero Sport 2WD GT-Plus 2022 is 0 litre per 100 kilometers.
The fuel consumption of Mitsubishi Pajero Sport 2.4 GT Premium 4WD 2022 is 0 litre per 100 kilometers.
The fuel consumption of Mitsubishi Pajero Sport 2.4 GT Premium 2WD 2022 is 0 litre per 100 kilometers.
The fuel consumption of 2020 Mitsubishi Pajero Sport 2.4 GT 2WD is 7.3 litre per 100 kilometers.
The fuel consumption of 2020 Mitsubishi Pajero Sport 2.4 2WD GT Plus is - litre per 100 kilometers.
The fuel consumption of Mitsubishi Pajero Sport 2.4 GT 2WD 2022 is 0 litre per 100 kilometers.

อัตราการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel economy) เป็นตัวชี้วัดอีกอย่างหนึ่งที่ใช้สำหรับการพิจารณาอัตราการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งมาตร​วัดจากรถวิ่งได้ระยะทางไกลเท่าใดในการใช้เชื้อเพลิงหนึ่งหน่วยที่กำหนด เช่น กม. / ลิตร (KM/L) หรือ ไมล์ / แกลลอน (MPG)

อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงขึ้นอยู่กับเทคนิคพลังงานและขนาดของรถเป็นหลัก ยังมีปัจจัยอื่นๆ มีผลต่อการสิ้นเปลืองน้ำมัน​เชื้อเพลิง ได้แก่ :
1. สภาพถนน การจราจร และ สภาพอากาศ
2. สไตล์การขับขี่
3. ความเร็วรถ และ ของบรรทุก

สูตรต่อไปนี้ใช้ในการคำนวณปริมาณการใช้เชื้อเพลิง มีหน่วยการวัดเป็น ลิตร / 100 กม. ซึ่งเป็นวิธีการวัดการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้กันมากที่สุด

(ปริมาณน้ำมันที่ใช้แล้ว(ลิตร) × 100) ÷ ระยะการเดินทาง (กม. ) = ลิตร / 100 กม.

ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถรับรู้ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรายเดือนของ Mitsubishi Pajero Sport ได้ง่าย ๆโดยใช้โปรแกรมคำนวณค่าน้ำมันของเรา

ซ่อน

อัตราสิ้นเปลือง
รุ่นย่อย Mitsubishi Pajero Sport

อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรุ่นรถคู่แข่ง

เปรียบเทียบ Mitsubishi Pajero Sport

วีดีโอ Mitsubishi Pajero Sport

 • รีวิว 2021 Mitsubishi Pajero Sport 4WD Elite Edition ปรับเนียนตา เพิ่มอุปกรณ์ คุ้มราคา 1.633 ล้านบาท

ข่าวสาร Mitsubishi Pajero Sport

 • ที่วางแก้วน้ำด้านหน้าของMitsubishi Pajero Sportมีอะไรบ้าง

  มีที่วางแก้วน้ำด้านหน้าและรุ่นย่อยของMitsubishi Pajero Sport ได้แก่

  รุ่นย่อย2020 Mitsubishi Pajero Sport 2.4 GT Premium 2WD2020 Mitsubishi Pajero Sport 2.4 GT Premium 4WD2020 Mitsubishi Pajero Sport 2.4 GT 2WD
  ที่วางแก้วน้ำด้านหน้าใช่ใช่ใช่
 • ที่พักแขนคอนโซลกลางของMitsubishi Pajero Sportมีอะไรบ้าง

  มีที่พักแขนคอนโซลกลางและรุ่นย่อยของMitsubishi Pajero Sport ได้แก่

  รุ่นย่อย2020 Mitsubishi Pajero Sport 2.4 GT Premium 2WD2020 Mitsubishi Pajero Sport 2.4 GT Premium 4WD2020 Mitsubishi Pajero Sport 2.4 GT 2WD
  ที่พักแขนคอนโซลกลางใช่ใช่ใช่
 • แผงบังแดดพร้อมกระจกแต่งหน้าของMitsubishi Pajero Sportมีอะไรบ้าง

  มีแผงบังแดดพร้อมกระจกแต่งหน้าและรุ่นย่อยของMitsubishi Pajero Sport ได้แก่

  รุ่นย่อย2020 Mitsubishi Pajero Sport 2.4 GT Premium 2WD2020 Mitsubishi Pajero Sport 2.4 GT Premium 4WD2020 Mitsubishi Pajero Sport 2.4 GT 2WD
  แผงบังแดดพร้อมกระจกแต่งหน้าใช่ใช่ใช่
 • เบาะผ้าของMitsubishi Pajero Sportมีอะไรบ้าง

  มีเบาะผ้าและรุ่นย่อยของMitsubishi Pajero Sport ได้แก่

  รุ่นย่อย2020 Mitsubishi Pajero Sport 2.4 GT Premium 2WD2020 Mitsubishi Pajero Sport 2.4 GT Premium 4WD2020 Mitsubishi Pajero Sport 2.4 GT 2WD
  เบาะผ้าไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่
 • ที่พักแขนตรงกลางเบาะหลังของMitsubishi Pajero Sportมีอะไรบ้าง

  มีที่พักแขนตรงกลางเบาะหลังและรุ่นย่อยของMitsubishi Pajero Sport ได้แก่

  รุ่นย่อย2020 Mitsubishi Pajero Sport 2.4 GT Premium 2WD2020 Mitsubishi Pajero Sport 2.4 GT Premium 4WD2020 Mitsubishi Pajero Sport 2.4 GT 2WD
  ที่พักแขนตรงกลางเบาะหลังใช่ใช่ใช่