อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของ Suzuki Jimny อยู่ที่ --L/100km (ประหยัดน้ำมันมากที่สุด) และอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงสูงสุดคือ --L/100km.

อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel consumption) เป็นตัวชี้วัดหนึ่งใช้สำหรับการพิจารณาปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในระยะทางหนึ่งหน่วยที่กำหนด ซึ่งมีหน่วยการวัดเป็น ลิตร / 100 กม. (L/100km)

Here are the fuel consumption for Suzuki Jimny cars, according to Suzuki official:
The fuel consumption of 2020 Suzuki Jimny 1.5 MT (Monotone) is 6.4 litre per 100 kilometers.
The fuel consumption of 2020 Suzuki Jimny 1.5 AT (Monotone) is 6.8 litre per 100 kilometers.

อัตราการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel economy) เป็นตัวชี้วัดอีกอย่างหนึ่งที่ใช้สำหรับการพิจารณาอัตราการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งมาตร​วัดจากรถวิ่งได้ระยะทางไกลเท่าใดในการใช้เชื้อเพลิงหนึ่งหน่วยที่กำหนด เช่น กม. / ลิตร (KM/L) หรือ ไมล์ / แกลลอน (MPG)

อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงขึ้นอยู่กับเทคนิคพลังงานและขนาดของรถเป็นหลัก ยังมีปัจจัยอื่นๆ มีผลต่อการสิ้นเปลืองน้ำมัน​เชื้อเพลิง ได้แก่ :
1. สภาพถนน การจราจร และ สภาพอากาศ
2. สไตล์การขับขี่
3. ความเร็วรถ และ ของบรรทุก

สูตรต่อไปนี้ใช้ในการคำนวณปริมาณการใช้เชื้อเพลิง มีหน่วยการวัดเป็น ลิตร / 100 กม. ซึ่งเป็นวิธีการวัดการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้กันมากที่สุด

(ปริมาณน้ำมันที่ใช้แล้ว(ลิตร) × 100) ÷ ระยะการเดินทาง (กม. ) = ลิตร / 100 กม.

ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถรับรู้ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรายเดือนของ Suzuki Jimny ได้ง่าย ๆโดยใช้โปรแกรมคำนวณค่าน้ำมันของเรา

ซ่อน

อัตราสิ้นเปลือง
รุ่นย่อย Suzuki Jimny

ข่าวสาร Suzuki Jimny

 • เสาอากาศกำลังไฟของSuzuki Jimnyมีอะไรบ้าง

  มีเสาอากาศกำลังไฟและรุ่นย่อยของSuzuki Jimny ได้แก่

  รุ่นย่อย2020 Suzuki Jimny 1.5 MT (Monotone)2020 Suzuki Jimny 1.5 AT (Monotone)
  เสาอากาศกำลังไฟไม่มี่ไม่มี่
 • แอพพลิเคชั่น CarPlay จากบริษัท AppleของSuzuki Jimnyมีอะไรบ้าง

  มีแอพพลิเคชั่น CarPlay จากบริษัท Appleและรุ่นย่อยของSuzuki Jimny ได้แก่

  รุ่นย่อย2020 Suzuki Jimny 1.5 MT (Monotone)2020 Suzuki Jimny 1.5 AT (Monotone)
  แอพพลิเคชั่น CarPlay จากบริษัท Appleใชใช
 • รัศมีวงเลี้ยว (เมตร)ของSuzuki Jimnyมีอะไรบ้าง

  มีรัศมีวงเลี้ยว (เมตร)และรุ่นย่อยของSuzuki Jimny ได้แก่

  รุ่นย่อย2020 Suzuki Jimny 1.5 MT (Monotone)2020 Suzuki Jimny 1.5 AT (Monotone)
  รัศมีวงเลี้ยว (เมตร)4.9 m4.9 m
 • กระจกไฟฟ้าด้านหน้าของSuzuki Jimnyมีอะไรบ้าง

  มีกระจกไฟฟ้าด้านหน้าและรุ่นย่อยของSuzuki Jimny ได้แก่

  รุ่นย่อย2020 Suzuki Jimny 1.5 MT (Monotone)2020 Suzuki Jimny 1.5 AT (Monotone)
  กระจกไฟฟ้าด้านหน้าใช่ใช่
 • ระบบเสริมแรงเบรกของSuzuki Jimnyมีอะไรบ้าง

  มีระบบเสริมแรงเบรกและรุ่นย่อยของSuzuki Jimny ได้แก่

  รุ่นย่อย2020 Suzuki Jimny 1.5 MT (Monotone)2020 Suzuki Jimny 1.5 AT (Monotone)
  ระบบเสริมแรงเบรกใช่ใช่