ที่พักแขนตรงกลางเบาะหลังของLand Rover Discoveryมีอะไรบ้าง

1 คำตอบ :
  • ซุ้ม ส. เมธาสิทธิ์

    มีที่พักแขนตรงกลางเบาะหลังและรุ่นย่อยของLand Rover Discovery ได้แก่

    รุ่นย่อย2020 3.0 Land Rover Discovery SELand Rover Discovery HSELand Rover Discovery S
    ที่พักแขนตรงกลางเบาะหลังใช่ใช่ใช่

Land Rover Discovery รูปภาพ

เปรียบเทียบ Land Rover Discovery