อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของ MG 3 อยู่ที่ --L/100km (ประหยัดน้ำมันมากที่สุด) และอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงสูงสุดคือ --L/100km.

อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel consumption) เป็นตัวชี้วัดหนึ่งใช้สำหรับการพิจารณาปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในระยะทางหนึ่งหน่วยที่กำหนด ซึ่งมีหน่วยการวัดเป็น ลิตร / 100 กม. (L/100km)

Here are the fuel consumption for MG 3 cars, according to MG official:
The fuel consumption of 2020 MG 3 1.5L C is 6.3 litre per 100 kilometers.
The fuel consumption of 2020 MG 3 1.5L D is 6.3 litre per 100 kilometers.
The fuel consumption of 2020 MG 3 1.5L X is 6.3 litre per 100 kilometers.
The fuel consumption of 2020 MG 3 1.5L V is 6.3 litre per 100 kilometers.

อัตราการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel economy) เป็นตัวชี้วัดอีกอย่างหนึ่งที่ใช้สำหรับการพิจารณาอัตราการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งมาตร​วัดจากรถวิ่งได้ระยะทางไกลเท่าใดในการใช้เชื้อเพลิงหนึ่งหน่วยที่กำหนด เช่น กม. / ลิตร (KM/L) หรือ ไมล์ / แกลลอน (MPG)

อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงขึ้นอยู่กับเทคนิคพลังงานและขนาดของรถเป็นหลัก ยังมีปัจจัยอื่นๆ มีผลต่อการสิ้นเปลืองน้ำมัน​เชื้อเพลิง ได้แก่ :
1. สภาพถนน การจราจร และ สภาพอากาศ
2. สไตล์การขับขี่
3. ความเร็วรถ และ ของบรรทุก

สูตรต่อไปนี้ใช้ในการคำนวณปริมาณการใช้เชื้อเพลิง มีหน่วยการวัดเป็น ลิตร / 100 กม. ซึ่งเป็นวิธีการวัดการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้กันมากที่สุด

(ปริมาณน้ำมันที่ใช้แล้ว(ลิตร) × 100) ÷ ระยะการเดินทาง (กม. ) = ลิตร / 100 กม.

ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถรับรู้ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรายเดือนของ MG 3 ได้ง่าย ๆโดยใช้โปรแกรมคำนวณค่าน้ำมันของเรา

ซ่อน

อัตราสิ้นเปลือง
รุ่นย่อย MG 3

ข่าวสาร MG 3

 • ไฟเตือนสถานะเครื่องยนต์ของMG 3มีอะไรบ้าง

  มีไฟเตือนสถานะเครื่องยนต์และรุ่นย่อยของMG 3 ได้แก่

  รุ่นย่อย2020 MG 3 1.5L C2020 MG 3 1.5L D2020 MG 3 1.5L X2020 MG 3 1.5L V
  ไฟเตือนสถานะเครื่องยนต์ใช่ใช่ใช่ใช่
 • กระจกไฟฟ้าประตูหลังของMG 3มีอะไรบ้าง

  มีกระจกไฟฟ้าประตูหลังและรุ่นย่อยของMG 3 ได้แก่

  รุ่นย่อย2020 MG 3 1.5L C2020 MG 3 1.5L D2020 MG 3 1.5L X2020 MG 3 1.5L V
  กระจกไฟฟ้าประตูหลังใช่ใช่ใช่ใช่
 • ระบบแสดงข้อมูลบนกระจกหน้าของMG 3มีอะไรบ้าง

  มีระบบแสดงข้อมูลบนกระจกหน้าและรุ่นย่อยของMG 3 ได้แก่

  รุ่นย่อย2020 MG 3 1.5L C2020 MG 3 1.5L D2020 MG 3 1.5L X2020 MG 3 1.5L V
  ระบบแสดงข้อมูลบนกระจกหน้าไม่ไม่ไม่ไม่
 • ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย BluetoothของMG 3มีอะไรบ้าง

  มีระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย Bluetoothและรุ่นย่อยของMG 3 ได้แก่

  รุ่นย่อย2020 MG 3 1.5L C2020 MG 3 1.5L D2020 MG 3 1.5L X2020 MG 3 1.5L V
  ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย Bluetoothใช่ใช่ใช่ใช่
 • รุ่นย่อยเบนซินของMG 3มีออะไรบ้าง

  MG 3 มีรุ่ย่อยเบนซิน ได้แก่ 2020 MG 3 1.5L C, 2020 MG 3 1.5L D, 2020 MG 3 1.5L X, 2020 MG 3 1.5L V