ระบบแสดงข้อมูลบนกระจกหน้าของMG 3มีอะไรบ้าง

1 คำตอบ :
  • Fifa-girl

    มีระบบแสดงข้อมูลบนกระจกหน้าและรุ่นย่อยของMG 3 ได้แก่

    รุ่นย่อย2020 MG 3 1.5L C2020 MG 3 1.5L D2020 MG 3 1.5L X2020 MG 3 1.5L V
    ระบบแสดงข้อมูลบนกระจกหน้าไม่ไม่ไม่ไม่

MG 3 รูปภาพ

เปรียบเทียบ MG 3