อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของ Mini 3-Door Hatch อยู่ที่ 7.5L/100km (ประหยัดน้ำมันมากที่สุด) และอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงสูงสุดคือ 7.5L/100km.

อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel consumption) เป็นตัวชี้วัดหนึ่งใช้สำหรับการพิจารณาปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในระยะทางหนึ่งหน่วยที่กำหนด ซึ่งมีหน่วยการวัดเป็น ลิตร / 100 กม. (L/100km)

Here are the fuel consumption for Mini 3-Door Hatch cars, according to Mini official:
The fuel consumption of 2021 MNI 3-Door Hatch Cooper is 0 litre per 100 kilometers.
The fuel consumption of 2021 MNI 3-Door Hatch Cooper S is 0 litre per 100 kilometers.
The fuel consumption of 2021 Mini 3-Door Hatch John Cooper Works is 0 litre per 100 kilometers.
The fuel consumption of 2021 Mini 3-Door Hatch John Cooper Works GP Inspired Edition is 7.5 litre per 100 kilometers.

อัตราการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel economy) เป็นตัวชี้วัดอีกอย่างหนึ่งที่ใช้สำหรับการพิจารณาอัตราการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งมาตร​วัดจากรถวิ่งได้ระยะทางไกลเท่าใดในการใช้เชื้อเพลิงหนึ่งหน่วยที่กำหนด เช่น กม. / ลิตร (KM/L) หรือ ไมล์ / แกลลอน (MPG)

อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงขึ้นอยู่กับเทคนิคพลังงานและขนาดของรถเป็นหลัก ยังมีปัจจัยอื่นๆ มีผลต่อการสิ้นเปลืองน้ำมัน​เชื้อเพลิง ได้แก่ :
1. สภาพถนน การจราจร และ สภาพอากาศ
2. สไตล์การขับขี่
3. ความเร็วรถ และ ของบรรทุก

สูตรต่อไปนี้ใช้ในการคำนวณปริมาณการใช้เชื้อเพลิง มีหน่วยการวัดเป็น ลิตร / 100 กม. ซึ่งเป็นวิธีการวัดการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้กันมากที่สุด

(ปริมาณน้ำมันที่ใช้แล้ว(ลิตร) × 100) ÷ ระยะการเดินทาง (กม. ) = ลิตร / 100 กม.

ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถรับรู้ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรายเดือนของ Mini 3-Door Hatch ได้ง่าย ๆโดยใช้โปรแกรมคำนวณค่าน้ำมันของเรา

ซ่อน

อัตราสิ้นเปลือง
รุ่นย่อย Mini 3-Door Hatch

อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรุ่นรถคู่แข่ง

เปรียบเทียบ Mini 3-Door Hatch

ข่าวสาร Mini 3-Door Hatch

 • ที่วางขวดน้ำของMini 3-Door Hatchมีอะไรบ้าง

  มีที่วางขวดน้ำและรุ่นย่อยของMini 3-Door Hatch ได้แก่

  รุ่นย่อย2020 1.5 Mini 3-Door-Hatch Cooper D2020 2.0 Mini 3-Door Hatch Cooper S Hightrim2020 2.0 Mini 3-Door Hatch Cooper S2020 1.5 Mini 3-Door Hatch Cooper
  ที่วางขวดน้ำใช่ใช่ใช่ใช่
 • เบาะผ้าของMini 3-Door Hatchมีอะไรบ้าง

  มีเบาะผ้าและรุ่นย่อยของMini 3-Door Hatch ได้แก่

  รุ่นย่อย2020 1.5 Mini 3-Door-Hatch Cooper D2020 2.0 Mini 3-Door Hatch Cooper S Hightrim2020 2.0 Mini 3-Door Hatch Cooper S2020 1.5 Mini 3-Door Hatch Cooper
  เบาะผ้าไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่
 • ระบบบันทึกตำแหน่งเบาะนั่งของMini 3-Door Hatchมีอะไรบ้าง

  มีระบบบันทึกตำแหน่งเบาะนั่งและรุ่นย่อยของMini 3-Door Hatch ได้แก่

  รุ่นย่อย2020 1.5 Mini 3-Door-Hatch Cooper D2020 1.5 Mini 3-Door Hatch Cooper
  ระบบบันทึกตำแหน่งเบาะนั่งไม่ไม่
 • มาตรวัดความเร็วรอบของMini 3-Door Hatchมีอะไรบ้าง

  มีมาตรวัดความเร็วรอบและรุ่นย่อยของMini 3-Door Hatch ได้แก่

  รุ่นย่อย2020 1.5 Mini 3-Door-Hatch Cooper D2020 2.0 Mini 3-Door Hatch Cooper S Hightrim2020 2.0 Mini 3-Door Hatch Cooper S2020 1.5 Mini 3-Door Hatch Cooper
  มาตรวัดความเร็วรอบใช่ใช่ใช่ใช่
 • ระบบปัดน้ำฝนด้านหลังของMini 3-Door Hatchมีอะไรบ้าง

  มีระบบปัดน้ำฝนด้านหลังและรุ่นย่อยของMini 3-Door Hatch ได้แก่

  รุ่นย่อย2020 1.5 Mini 3-Door-Hatch Cooper D2020 2.0 Mini 3-Door Hatch Cooper S Hightrim2020 2.0 Mini 3-Door Hatch Cooper S2020 1.5 Mini 3-Door Hatch Cooper
  ระบบปัดน้ำฝนด้านหลังใช่ใช่ใช่ใช่