นาฬิกาแบบดิจิตอลของChevrolet Captivaมีอะไรบ้าง

1 คำตอบ :
  • เมธาสิทธิ์

    มีนาฬิกาแบบดิจิตอลและรุ่นย่อยของChevrolet Captiva ได้แก่

    รุ่นย่อย2020 Chevrolet Captiva LT 1.5L 2WD2020 Chevrolet Captiva 1.5L PREMIER 2WD2020 Chevrolet Captiva LS 1.5L 2WD
    นาฬิกาแบบดิจิตอลใช่ใช่ใช่

Chevrolet Captiva รูปภาพ

เปรียบเทียบ Chevrolet Captiva