อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของ Isuzu D-Max อยู่ที่ -L/100km (ประหยัดน้ำมันมากที่สุด) และอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงสูงสุดคือ -L/100km.

อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel consumption) เป็นตัวชี้วัดหนึ่งใช้สำหรับการพิจารณาปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในระยะทางหนึ่งหน่วยที่กำหนด ซึ่งมีหน่วยการวัดเป็น ลิตร / 100 กม. (L/100km)

Here are the fuel consumption for Isuzu D-Max cars, according to Isuzu official:
The fuel consumption of 2020 Isuzu D-Max 2 Door Hi-Lander 1.9 Ddi L MT is - litre per 100 kilometers.
The fuel consumption of 2020 Isuzu D-Max 2 Door Hi-Lander 1.9 Ddi L DA MT is 6.7 litre per 100 kilometers.
The fuel consumption of 2020 Isuzu D-Max 2 Door Spacecab 1.9 Ddi Z MT is 6.7 litre per 100 kilometers.
The fuel consumption of 2020 Isuzu D-Max 2 Door Hi-Lander 1.9 Ddi Z MT is 6.7 litre per 100 kilometers.
The fuel consumption of 2020 Isuzu D-Max 2 Door Hi-Lander 1.9 Ddi Z AT is 6.4 litre per 100 kilometers.
The fuel consumption of 2020 Isuzu D-Max 2 Door Hi-Lander 1.9 Ddi ZP MT is 6.7 litre per 100 kilometers.
The fuel consumption of 2020 Isuzu D-Max 2 Door Hi-Lander 3.0 Ddi ZP MT is 7 litre per 100 kilometers.
The fuel consumption of 2020 Isuzu D-Max 2 Door Hi-Lander 1.9 Ddi ZP AT is 6.4 litre per 100 kilometers.
The fuel consumption of 2020 Isuzu D-Max 4 Door Cab 4 1.9 Ddi S MT is 6.7 litre per 100 kilometers.
The fuel consumption of 2020 Isuzu D-Max 4 Door Cab 4 1.9 Ddi L DA MT is 6.7 litre per 100 kilometers.
The fuel consumption of 2020 Isuzu D-Max 4 Door Hi-Lander 1.9 Ddi L DA MT is 6.7 litre per 100 kilometers.
The fuel consumption of 2020 Isuzu D-Max 4 Door Cab 4 1.9 Ddi Z MT is 6.7 litre per 100 kilometers.
The fuel consumption of 2020 Isuzu D-Max 4 Door Hi-Lander 1.9 Ddi Z MT is 6.7 litre per 100 kilometers.
The fuel consumption of 2020 Isuzu D-Max 4 Door Hi-Lander 1.9 Ddi Z AT is 6.4 litre per 100 kilometers.
The fuel consumption of 2020 Isuzu D-Max 4 Door Hi-Lander 1.9 Ddi ZP MT is 6.7 litre per 100 kilometers.
The fuel consumption of 2020 Isuzu D-Max 4 Door Hi-Lander 3.0 Ddi ZP MT is 7 litre per 100 kilometers.
The fuel consumption of 2020 Isuzu D-Max 4 Door Hi-Lander 1.9 Ddi ZP AT is 6.4 litre per 100 kilometers.
The fuel consumption of 2020 Isuzu D-Max 4 Door Hi-Lander 1.9 Ddi M AT is 6.4 litre per 100 kilometers.
The fuel consumption of 2020 Isuzu D-Max 4 Door Hi-Lander 3.0 Ddi M AT is 7.2 litre per 100 kilometers.
The fuel consumption of 2020 Isuzu D-Max 2 Door Spark 1.9 Ddi B MT is 6.7 litre per 100 kilometers.
The fuel consumption of 2020 Isuzu D-Max 2 Door Spark 1.9 Ddi S MT is 6.7 litre per 100 kilometers.
The fuel consumption of 2020 Isuzu D-Max 2 Door Spark 3.0 Ddi S MT is 7 litre per 100 kilometers.
The fuel consumption of 2020 Isuzu D-Max 2 Door Spark 3.0 Ddi S MT 4x4 is 7 litre per 100 kilometers.
The fuel consumption of 2021 Isuzu D-Max 2 Door V-Cross 3.0 Ddi Z MT is 0 litre per 100 kilometers.
The fuel consumption of 2021 Isuzu D-Max 4 Door V-Cross 3.0 Ddi Z MT is 0 litre per 100 kilometers.
The fuel consumption of 2021 Isuzu D-Max 4 Door V-Cross 3.0 Ddi ZP MT is 0 litre per 100 kilometers.
The fuel consumption of 2021 Isuzu D-Max 4 Door V-Cross 3.0 Ddi M AT is 0 litre per 100 kilometers.
The fuel consumption of 2020 Isuzu D-Max 2 Door Spacecab 1.9 Ddi S MT is 6.7 litre per 100 kilometers.
The fuel consumption of 2020 Isuzu D-Max 2 Door Spacecab 3.0 Ddi S MT is 7 litre per 100 kilometers.
The fuel consumption of 2020 Isuzu D-Max 2 Door Spacecab 1.9 Ddi L MT is - litre per 100 kilometers.
The fuel consumption of 2020 Isuzu D-Max 2 Door Spacecab 1.9 Ddi L DA MT is 6.7 litre per 100 kilometers.

อัตราการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel economy) เป็นตัวชี้วัดอีกอย่างหนึ่งที่ใช้สำหรับการพิจารณาอัตราการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งมาตร​วัดจากรถวิ่งได้ระยะทางไกลเท่าใดในการใช้เชื้อเพลิงหนึ่งหน่วยที่กำหนด เช่น กม. / ลิตร (KM/L) หรือ ไมล์ / แกลลอน (MPG)

อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงขึ้นอยู่กับเทคนิคพลังงานและขนาดของรถเป็นหลัก ยังมีปัจจัยอื่นๆ มีผลต่อการสิ้นเปลืองน้ำมัน​เชื้อเพลิง ได้แก่ :
1. สภาพถนน การจราจร และ สภาพอากาศ
2. สไตล์การขับขี่
3. ความเร็วรถ และ ของบรรทุก

สูตรต่อไปนี้ใช้ในการคำนวณปริมาณการใช้เชื้อเพลิง มีหน่วยการวัดเป็น ลิตร / 100 กม. ซึ่งเป็นวิธีการวัดการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้กันมากที่สุด

(ปริมาณน้ำมันที่ใช้แล้ว(ลิตร) × 100) ÷ ระยะการเดินทาง (กม. ) = ลิตร / 100 กม.

ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถรับรู้ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรายเดือนของ Isuzu D-Max ได้ง่าย ๆโดยใช้โปรแกรมคำนวณค่าน้ำมันของเรา

ซ่อน

อัตราสิ้นเปลือง
รุ่นย่อย Isuzu D-Max

อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรุ่นรถคู่แข่ง

เปรียบเทียบ Isuzu D-Max

วีดีโอ Isuzu D-Max

  • ขับ 2021 Isuzu D-Max V-Cross 4x4 ขับสี่ตัวท็อป เที่ยวเขื่อนป่าสัก พาชมชิมรอบเขื่อน ด้วยปิกอัพเร้าใจ

ข่าวสาร Isuzu D-Max