สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัยของLexus GSมีอะไรบ้าง

1 คำตอบ :
  • อุ้ย'เหี้ยย ส่อง

    มีสวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัยและรุ่นย่อยของLexus GS ได้แก่

    รุ่นย่อย2020 3.5 Lexus GS 450 H2020 3.5 Lexus GS 350 F Sport2020 2.5 Lexus GS 300 H2020 2.0 Lexus GS 300
    สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัยใช่ใช่ใช่ใช่

Lexus GS รูปภาพ