อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของ Honda City อยู่ที่ 3.4L/100km (ประหยัดน้ำมันมากที่สุด) และอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงสูงสุดคือ 4.2L/100km.

อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel consumption) เป็นตัวชี้วัดหนึ่งใช้สำหรับการพิจารณาปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในระยะทางหนึ่งหน่วยที่กำหนด ซึ่งมีหน่วยการวัดเป็น ลิตร / 100 กม. (L/100km)

Here are the fuel consumption for Honda City cars, according to Honda official:
The fuel consumption of 2020 Honda City 1.0 S is 4.2 litre per 100 kilometers.
The fuel consumption of 2020 Honda City 1.0 V is 4.2 litre per 100 kilometers.
The fuel consumption of 2020 Honda City 1.0 SV is 4.2 litre per 100 kilometers.
The fuel consumption of 2020 Honda City 1.0 RS is 4.2 litre per 100 kilometers.
The fuel consumption of 2021 Honda City e:HEV RS is 3.4 litre per 100 kilometers.

อัตราการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel economy) เป็นตัวชี้วัดอีกอย่างหนึ่งที่ใช้สำหรับการพิจารณาอัตราการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งมาตร​วัดจากรถวิ่งได้ระยะทางไกลเท่าใดในการใช้เชื้อเพลิงหนึ่งหน่วยที่กำหนด เช่น กม. / ลิตร (KM/L) หรือ ไมล์ / แกลลอน (MPG)

อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงขึ้นอยู่กับเทคนิคพลังงานและขนาดของรถเป็นหลัก ยังมีปัจจัยอื่นๆ มีผลต่อการสิ้นเปลืองน้ำมัน​เชื้อเพลิง ได้แก่ :
1. สภาพถนน การจราจร และ สภาพอากาศ
2. สไตล์การขับขี่
3. ความเร็วรถ และ ของบรรทุก

สูตรต่อไปนี้ใช้ในการคำนวณปริมาณการใช้เชื้อเพลิง มีหน่วยการวัดเป็น ลิตร / 100 กม. ซึ่งเป็นวิธีการวัดการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้กันมากที่สุด

(ปริมาณน้ำมันที่ใช้แล้ว(ลิตร) × 100) ÷ ระยะการเดินทาง (กม. ) = ลิตร / 100 กม.

ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถรับรู้ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรายเดือนของ Honda City ได้ง่าย ๆโดยใช้โปรแกรมคำนวณค่าน้ำมันของเรา

ซ่อน

อัตราสิ้นเปลือง
รุ่นย่อย Honda City

อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรุ่นรถคู่แข่ง

เปรียบเทียบ Honda City

วีดีโอ Honda City

 • เปรียบเทียบ Honda City 2020 กับ Nissan Almera 2020

ข่าวสาร Honda City

 • ที่วางแก้วน้ำด้านหลังของHonda Cityมีอะไรบ้าง

  มีที่วางแก้วน้ำด้านหลังและรุ่นย่อยของHonda City ได้แก่

  รุ่นย่อย2020 1.0 Honda City S2020 1.0 Honda City V2020 1.0 Honda City SV2020 1.0 Honda City RS
  ที่วางแก้วน้ำด้านหลังไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่ใช่
 • ระบบกรองอากาศในห้องโดยสารของHonda Cityมีอะไรบ้าง

  มีระบบกรองอากาศในห้องโดยสารและรุ่นย่อยของHonda City ได้แก่

  รุ่นย่อย2020 1.0 Honda City S2020 1.0 Honda City V2020 1.0 Honda City SV2020 1.0 Honda City RS
  ระบบกรองอากาศในห้องโดยสารไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่
 • กระจกมองหลังแบบตัดแสงของHonda Cityมีอะไรบ้าง

  มีกระจกมองหลังแบบตัดแสงและรุ่นย่อยของHonda City ได้แก่

  รุ่นย่อย2020 1.0 Honda City S2020 1.0 Honda City V2020 1.0 Honda City SV2020 1.0 Honda City RS
  กระจกมองหลังแบบตัดแสงใช่ใช่ใช่ใช่
 • ระบบสั่งการด้วยเสียงของHonda Cityมีอะไรบ้าง

  มีระบบสั่งการด้วยเสียงและรุ่นย่อยของHonda City ได้แก่

  รุ่นย่อย2020 1.0 Honda City S2020 1.0 Honda City V2020 1.0 Honda City SV2020 1.0 Honda City RS
  ระบบสั่งการด้วยเสียงไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่
 • ประเภทแบตเตอรี่ของHonda Cityมีอะไรบ้าง

  มีประเภทแบตเตอรี่และรุ่นย่อยของHonda City ได้แก่

  รุ่นย่อย2020 1.0 Honda City S2020 1.0 Honda City V2020 1.0 Honda City SV2020 1.0 Honda City RS
  ประเภทแบตเตอรี่ไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่