ขนาดล้ออัลลอยของMG 3มีอะไรบ้าง

1 คำตอบ :
 • Phachara

  มีขนาดล้ออัลลอยและรุ่นย่อยของMG 3 ได้แก่

  รุ่นย่อย2020 MG 3 1.5L C2020 MG 3 1.5L D2020 MG 3 1.5L X2020 MG 3 1.5L V
  ขนาดล้ออัลลอย15 Inch15 Inch16 Inch16 Inch

 • ที่ปรับระดับกระจกมองข้างของMG 3มีอะไรบ้าง

  มีที่ปรับระดับกระจกมองข้างและรุ่นย่อยของMG 3 ได้แก่

  รุ่นย่อย2020 MG 3 1.5L C2020 MG 3 1.5L D2020 MG 3 1.5L X2020 MG 3 1.5L V
  ที่ปรับระดับกระจกมองข้างไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่
 • จำนวนวาล์วต่อกระบอกสูบของMG 3มีอะไรบ้าง

  มีจำนวนวาล์วต่อกระบอกสูบและรุ่นย่อยของMG 3 ได้แก่

  รุ่นย่อย2020 MG 3 1.5L C2020 MG 3 1.5L D2020 MG 3 1.5L X2020 MG 3 1.5L V
  จำนวนวาล์วต่อกระบอกสูบ4444
 • ระบบปรับอากาศของMG 3มีอะไรบ้าง

  มีระบบปรับอากาศและรุ่นย่อยของMG 3 ได้แก่

  รุ่นย่อย2020 MG 3 1.5L C2020 MG 3 1.5L D2020 MG 3 1.5L X2020 MG 3 1.5L V
  ระบบปรับอากาศใช่ใช่ใช่ใช่
 • หน้าปัดบอกระยะทางแบบมัลติทริปของMG 3มีอะไรบ้าง

  มีหน้าปัดบอกระยะทางแบบมัลติทริปและรุ่นย่อยของMG 3 ได้แก่

  รุ่นย่อย2020 MG 3 1.5L C2020 MG 3 1.5L D2020 MG 3 1.5L X2020 MG 3 1.5L V
  หน้าปัดบอกระยะทางแบบมัลติทริปใช่ใช่ใช่ใช่
 • เครื่องเล่นดีวีดีของMG 3มีอะไรบ้าง

  มีเครื่องเล่นดีวีดีและรุ่นย่อยของMG 3 ได้แก่

  รุ่นย่อย2020 MG 3 1.5L C2020 MG 3 1.5L D2020 MG 3 1.5L X2020 MG 3 1.5L V
  เครื่องเล่นดีวีดีไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่
 • ระบบสัญญาณกันขโมยของMG 3มีอะไรบ้าง

  มีระบบสัญญาณกันขโมยและรุ่นย่อยของMG 3 ได้แก่

  รุ่นย่อย2020 MG 3 1.5L C2020 MG 3 1.5L D2020 MG 3 1.5L X2020 MG 3 1.5L V
  ระบบสัญญาณกันขโมยใช่ใช่ใช่ใช่
 • บอกระบบขับเคลื่อนของMG 3หน่อย.

  ระบบขับเคลื่อน ของ MG 3 มีดังนี้

  รุ่นย่อย2020 MG 3 1.5L C2020 MG 3 1.5L D2020 MG 3 1.5L X2020 MG 3 1.5L V2020 MG 3 1.5L X limited edition
  ระบบเกียร์4-Speed4-Speed4-Speed4-Speed4-Speed
  รูปแบบเกียร์MTMTMTMTMT
  ระบบควบคุมการเปิด-ปิดลิ้นปีกผีเสื้อDOHCDOHCDOHCDOHC
 • กระจกมองหลังแบบตัดแสงของMG 3มีอะไรบ้าง

  มีกระจกมองหลังแบบตัดแสงและรุ่นย่อยของMG 3 ได้แก่

  รุ่นย่อย2020 MG 3 1.5L C2020 MG 3 1.5L D2020 MG 3 1.5L X2020 MG 3 1.5L V
  กระจกมองหลังแบบตัดแสงใช่ใช่ใช่ใช่
 • ระบบปรับไฟหน้า สูง / ต่ำของMG 3มีอะไรบ้าง

  มีระบบปรับไฟหน้า สูง / ต่ำและรุ่นย่อยของMG 3 ได้แก่

  รุ่นย่อย2020 MG 3 1.5L C2020 MG 3 1.5L D2020 MG 3 1.5L X2020 MG 3 1.5L V
  ระบบปรับไฟหน้า สูง / ต่ำใช่ใช่ใช่ใช่
 • ระบบกันสะเทือนด้านหน้าของMG 3มีอะไรบ้าง

  มีระบบกันสะเทือนด้านหน้าและรุ่นย่อยของMG 3 ได้แก่

  รุ่นย่อย2020 MG 3 1.5L C2020 MG 3 1.5L D2020 MG 3 1.5L X2020 MG 3 1.5L V
  ระบบกันสะเทือนด้านหน้าMacPherson StrutMacPherson StrutMacPherson StrutMacPherson Strut

MG 3 รูปภาพ