รีวิวจากผู้ใช้ Nissan Navara

ดีเยี่ยม
4.0
23 รีวิว
ประสิทธิภาพ
ความสะดวกสบาย
ความกว้างขวาง
อัตราสิ้นเปลือง
อุปกรณ์
มูลค่า
Nissan NavaraNissan Navara
เช็คทันที

ข้อดี
ขับง่าย ขับได้สะดวกสบาย
ข้อเสีย
การเก็บงานที่ยังไม่เนี๊ยบ

ไม่ดุแต่ไม่ยอมใคร

อาจจะไม่ใช่รถกระแสหลัก แต่บอกเลยว่าขับง่าย ขับสะดวกสบาย

คู่แข่ง Nissan Navara