อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของ Toyota Sienta อยู่ที่ 6.3L/100km (ประหยัดน้ำมันมากที่สุด) และอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงสูงสุดคือ 6.3L/100km.

อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel consumption) เป็นตัวชี้วัดหนึ่งใช้สำหรับการพิจารณาปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในระยะทางหนึ่งหน่วยที่กำหนด ซึ่งมีหน่วยการวัดเป็น ลิตร / 100 กม. (L/100km)

Here are the fuel consumption for Toyota Sienta cars, according to Toyota official:
The fuel consumption of Toyota Sienta 1.5 G CVT 2022 is 6.3 litre per 100 kilometers.
The fuel consumption of Toyota Sienta 1.5 V CVT 2022 is 6.3 litre per 100 kilometers.

อัตราการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel economy) เป็นตัวชี้วัดอีกอย่างหนึ่งที่ใช้สำหรับการพิจารณาอัตราการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งมาตร​วัดจากรถวิ่งได้ระยะทางไกลเท่าใดในการใช้เชื้อเพลิงหนึ่งหน่วยที่กำหนด เช่น กม. / ลิตร (KM/L) หรือ ไมล์ / แกลลอน (MPG)

อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงขึ้นอยู่กับเทคนิคพลังงานและขนาดของรถเป็นหลัก ยังมีปัจจัยอื่นๆ มีผลต่อการสิ้นเปลืองน้ำมัน​เชื้อเพลิง ได้แก่ :
1. สภาพถนน การจราจร และ สภาพอากาศ
2. สไตล์การขับขี่
3. ความเร็วรถ และ ของบรรทุก

สูตรต่อไปนี้ใช้ในการคำนวณปริมาณการใช้เชื้อเพลิง มีหน่วยการวัดเป็น ลิตร / 100 กม. ซึ่งเป็นวิธีการวัดการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้กันมากที่สุด

(ปริมาณน้ำมันที่ใช้แล้ว(ลิตร) × 100) ÷ ระยะการเดินทาง (กม. ) = ลิตร / 100 กม.

ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถรับรู้ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรายเดือนของ Toyota Sienta ได้ง่าย ๆโดยใช้โปรแกรมคำนวณค่าน้ำมันของเรา

ซ่อน

อัตราสิ้นเปลือง
รุ่นย่อย Toyota Sienta

อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรุ่นรถคู่แข่ง

เปรียบเทียบ Toyota Sienta

ข่าวสาร Toyota Sienta

 • กระจกไฟฟ้าประตูหลังของToyota Sientaมีอะไรบ้าง

  มีกระจกไฟฟ้าประตูหลังและรุ่นย่อยของToyota Sienta ได้แก่

  รุ่นย่อย2020 Toyota Sienta 1.5L G2020 Toyota Sienta 1.5L V
  กระจกไฟฟ้าประตูหลังใช่ใช่
 • สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัยของToyota Sientaมีอะไรบ้าง

  มีสวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัยและรุ่นย่อยของToyota Sienta ได้แก่

  รุ่นย่อย2020 Toyota Sienta 1.5L G2020 Toyota Sienta 1.5L V
  สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัยไม่มี่ใช่
 • ไฟเตือนสถานะเครื่องยนต์ของToyota Sientaมีอะไรบ้าง

  มีไฟเตือนสถานะเครื่องยนต์และรุ่นย่อยของToyota Sienta ได้แก่

  รุ่นย่อย2020 Toyota Sienta 1.5L G2020 Toyota Sienta 1.5L V
  ไฟเตือนสถานะเครื่องยนต์ใช่ใช่
 • ที่พักแขนตรงกลางเบาะหลังของToyota Sientaมีอะไรบ้าง

  มีที่พักแขนตรงกลางเบาะหลังและรุ่นย่อยของToyota Sienta ได้แก่

  รุ่นย่อย2020 Toyota Sienta 1.5L G2020 Toyota Sienta 1.5L V
  ที่พักแขนตรงกลางเบาะหลังใช่ใช่
 • พวงมาลัยปรับระดับได้ของToyota Sientaมีอะไรบ้าง

  มีพวงมาลัยปรับระดับได้และรุ่นย่อยของToyota Sienta ได้แก่

  รุ่นย่อย2020 Toyota Sienta 1.5L G2020 Toyota Sienta 1.5L V
  พวงมาลัยปรับระดับได้ใช่ใช่