กล่องอิเล็กทรอนิกส์ที่ควบคุมการทำงานของรถยนต์ของNissan Noteมีอะไรบ้าง

1 คำตอบ :
  • lina_love_peace

    มีกล่องอิเล็กทรอนิกส์ที่ควบคุมการทำงานของรถยนต์และรุ่นย่อยของNissan Note ได้แก่

    รุ่นย่อย2020 Nissan Note 1.2E2020 Nissan Note 1.2V2020 Nissan Note 1.2VL
    กล่องอิเล็กทรอนิกส์ที่ควบคุมการทำงานของรถยนต์ใช่ใช่ใช่

Nissan Note รูปภาพ

เปรียบเทียบ Nissan Note