อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของ Nissan Leaf อยู่ที่ --L/100km (ประหยัดน้ำมันมากที่สุด) และอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงสูงสุดคือ --L/100km.

อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel consumption) เป็นตัวชี้วัดหนึ่งใช้สำหรับการพิจารณาปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในระยะทางหนึ่งหน่วยที่กำหนด ซึ่งมีหน่วยการวัดเป็น ลิตร / 100 กม. (L/100km)

Here are the fuel consumption for Nissan Leaf cars, according to Nissan official:
The fuel consumption of 2020 Nissan Leaf Electric is - litre per 100 kilometers.

อัตราการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel economy) เป็นตัวชี้วัดอีกอย่างหนึ่งที่ใช้สำหรับการพิจารณาอัตราการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งมาตร​วัดจากรถวิ่งได้ระยะทางไกลเท่าใดในการใช้เชื้อเพลิงหนึ่งหน่วยที่กำหนด เช่น กม. / ลิตร (KM/L) หรือ ไมล์ / แกลลอน (MPG)

อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงขึ้นอยู่กับเทคนิคพลังงานและขนาดของรถเป็นหลัก ยังมีปัจจัยอื่นๆ มีผลต่อการสิ้นเปลืองน้ำมัน​เชื้อเพลิง ได้แก่ :
1. สภาพถนน การจราจร และ สภาพอากาศ
2. สไตล์การขับขี่
3. ความเร็วรถ และ ของบรรทุก

สูตรต่อไปนี้ใช้ในการคำนวณปริมาณการใช้เชื้อเพลิง มีหน่วยการวัดเป็น ลิตร / 100 กม. ซึ่งเป็นวิธีการวัดการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้กันมากที่สุด

(ปริมาณน้ำมันที่ใช้แล้ว(ลิตร) × 100) ÷ ระยะการเดินทาง (กม. ) = ลิตร / 100 กม.

ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถรับรู้ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรายเดือนของ Nissan Leaf ได้ง่าย ๆโดยใช้โปรแกรมคำนวณค่าน้ำมันของเรา

ซ่อน

อัตราสิ้นเปลือง
รุ่นย่อย Nissan Leaf

อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรุ่นรถคู่แข่ง

เปรียบเทียบ Nissan Leaf

ข่าวสาร Nissan Leaf

 • ถาดวางอเนกประสงค์ สำหรับผู้โดยสารตอนหลังของNissan Leafมีอะไรบ้าง

  มีถาดวางอเนกประสงค์ สำหรับผู้โดยสารตอนหลังและรุ่นย่อยของNissan Leaf ได้แก่

  รุ่นย่อย2020 Nissan Leaf Electric
  ถาดวางอเนกประสงค์ สำหรับผู้โดยสารตอนหลังไม่มี่
 • ไฟเตือนประตู และฝากระโปรงท้ายของNissan Leafมีอะไรบ้าง

  มีไฟเตือนประตู และฝากระโปรงท้ายและรุ่นย่อยของNissan Leaf ได้แก่

  รุ่นย่อย2020 Nissan Leaf Electric
  ไฟเตือนประตู และฝากระโปรงท้ายใช่
 • หน้าจอแสดงอุณหภูมิภายนอกรถยนต์ของNissan Leafมีอะไรบ้าง

  มีหน้าจอแสดงอุณหภูมิภายนอกรถยนต์และรุ่นย่อยของNissan Leaf ได้แก่

  รุ่นย่อย2020 Nissan Leaf Electric
  หน้าจอแสดงอุณหภูมิภายนอกรถยนต์ใช่
 • ลำโพงด้านหน้าของNissan Leafมีอะไรบ้าง

  มีลำโพงด้านหน้าและรุ่นย่อยของNissan Leaf ได้แก่

  รุ่นย่อย2020 Nissan Leaf Electric
  ลำโพงด้านหน้าใช่
 • ระบบปรับอากาศของNissan Leafมีอะไรบ้าง

  มีระบบปรับอากาศและรุ่นย่อยของNissan Leaf ได้แก่

  รุ่นย่อย2020 Nissan Leaf Electric
  ระบบปรับอากาศใช่