ไขข้อสงสัย น้ำมันเครื่องต่างยี่ห้อ เติมแทนกันได้ไหม เครื่องเป็นอะไรหรือเปล่า

Patiphanw · May 9, 2021 04:15 PM

ไขข้อสงสัย น้ำมันเครื่องต่างยี่ห้อ เติมแทนกันได้ไหม เครื่องเป็นอะไรหรือเปล่า 01

เมื่อถึงเวลาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง แต่อาจไม่มีเวลาไปถ่ายที่ศูนย์ถ่ายประจำ หรือน้ำมันพร่อง แต่ดันมีน้ำมันเครื่องคนละยี่ห้อกับที่ใช้อยู่ จะเกิดผลเสียกับเครื่องยนต์หรือไม่ ไปหาคำตอบกัน

ดูชนิดก่อน

อย่างแรกคือ ต้องดูชนิดของน้ำมันเครื่องก่อน ซึ่งน้ำมันเครื่องนั้นแบ่งออกได้เป็น 3 ชนิดคือ 

  1. น้ำมันแร่(Mineral) 
  2. น้ำมันกึ่งสังเคราะห์ (Semi-synthetic)
  3. น้ำมันสังเคราะห์แท้ (Synthetic) 

ไขข้อสงสัย น้ำมันเครื่องต่างยี่ห้อ เติมแทนกันได้ไหม เครื่องเป็นอะไรหรือเปล่า 02

ถ้าเป็นต่างชนิดกัน เราสามารถใช้ผสมกันได้ แต่ต้องใช้กับเครื่องยนต์ประเภทเดียวกัน เช่นเฉพาะเครื่องยนต์เบนซิน ห้ามใช้ดีเซลผสม เพราะอาจทำให้เครื่องพังได้

รวมไปถึงต้องมีค่ามาตรฐาน API  และค่าความหนืดเบอร์เท่ากัน

ค่าความหนืด

สำหรับค่าความหนืดจริง ๆ ผสมกันได้ แต่มีเงื่อนไข ดังนี้

  1. ผสมกันในสัดส่วนที่เล็กน้อย (ไม่เกิน 10%) เช่น น้ำมันเครื่องขาด หรือ น้ำมันเครื่องพร่อง
  2. ความหนืดและคุณสมบัติที่ไม่แตกต่างกันมาก และมีสารเติมแต่งประเภทเดียวกัน
  3. เป็นน้ำมันเครื่องยี่ห้อเดียวกัน เพราะถ้าใช้น้ำมันเครื่องคนละยี่ห้อ อาจมีความแตกต่างในเชิงคุณสมบัติ และส่วนผสมที่ต่างกัน ซึ่งจะลดสมรรถนะการหล่อลื่น รวมถึงความสามารถในการปกป้องเครื่องยนต์

ไขข้อสงสัย น้ำมันเครื่องต่างยี่ห้อ เติมแทนกันได้ไหม เครื่องเป็นอะไรหรือเปล่า 03

หากน้ำมันเครื่องต่างแบรนด์มีค่าความหนืดมากไปอาจจะส่งผลแรงดันอุณหภูมิมีปริมาณต่ำเกินไป ถ้าใสเกินไปอุณหภูมิก็จะมีปริมาณสูงส่งผลทำให้เครื่องยนต์ทำงานหนักเกินความจำเป็น

ใช้คนละชนิดได้ไหม

เรื่องการผสมน้ำมันของเครื่องคนละชนิด เบนซินกับดีเซลใช้แทนกันได้ไหม อันที่จริงไม่ควรทำ แต่หากฉุกเฉินจริง ๆ ก็ใช้แทนได้ แต่ก็ควรรีบไปถ่ายออก ป้องกันการเสียหายของเคร่องยนต์

สรุป ใช้แทนกันได้

สรุปคือ เราสามารถใช้น้ำมันเครื่องใหม่ผสมกันได้ แต่คุณภาพควรอยู่ในระดับเดียวกัน ซึ่งเราสามารถดูค่าต่าง ๆ ของน้ำมันเครื่องได้ที่ข้างขวด แต่ถ้าเลือกได้ ก็อย่าเอาไปผสมกันเลยจะดีกว่า เพราะแต่ละยี่ห้อจะมีสูตรและส่วนผสมของสารเพิ่มคุณภาพที่ต่างกัน

ไขข้อสงสัย น้ำมันเครื่องต่างยี่ห้อ เติมแทนกันได้ไหม เครื่องเป็นอะไรหรือเปล่า 04

หากฉุกเฉินจริง ๆ ไม่สามารถหายี่ห้อที่ใช้อยู่ ก็เติมแทนกันได้ เพื่อไม่ให้เครื่อยนต์พัง และน้ำมันเครื่องไม่ควรอยู่ต่ำกว่าขีด LOW หรือ MIN ควรเติมเข้าไปเพื่อให้น้ำมันเครื่องอยู่ในระดับใกล้เคียงระดับสูงสุด FULL หรือ MAX

ไขข้อสงสัย น้ำมันเครื่องต่างยี่ห้อ เติมแทนกันได้ไหม เครื่องเป็นอะไรหรือเปล่า 05

 

รีวิว

สูงกว่าราคาซื้อขายเฉลี่ยสูงสุด 20%

2020 Honda City 1.0 S

แลก

เพิ่มรถของคุณ

บริการตรวจสภาพรถและบริการค้าขายเฉพาะในบริเวณกรุงเทพฯเท่านั้น

รถใหม่ล่าสุด