กรมขนส่ง ขยายเวลาต่ออายุใบขับขี่ล่วงหน้าได้ 6 เดือน พร้อมเพิ่มเวลาผลการอบรม e-Learning

Patiphanw · Apr 4, 2021 09:27 AM

ตั้งแต่วันที่  1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป กรมการขนส่งทางบก ได้ขยายเวลาการต่ออายุใบขับขี่ส่วนบุคคลและสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ทุกประเภท ประกอบด้วย

  • ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล
  • ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล
  • ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
  • ใบอนุญาตขับรถบดถนน
  • ใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร์
  • ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ
  • ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ
  • ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ

ต่อล่วงหน้าได้ 6 เดือน

สามารถยื่นคำขอต่ออายุได้ล่วงหน้า 6 เดือน จากที่เคยกำหนดไว้ 3 เดือน  พร้อมขยายระยะเวลารับรองผลการอบรมออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com จากเดิมมีอายุรับรอง 90 วัน เป็น 6 เดือนหลังจากผ่านการอบรม

เนื่องจากผู้ถือใบขับขี่มีจำนวนที่มากขึ้น แต่สำนักงานขนส่งยังจำกัดการรองรับการให้บริการประชาชน รวมถึงการใช้ระบบอบรมออนไลน์ e-learning ในการลดขั้นตอน แต่ก็ไม่สามารถรองรับได้หมด

ดังนั้นการขยายเวลาล่วงหน้าจะช่วยเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วให้แก่ประชาชนได้มากขึ้น และลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ Covid-19

 

รีวิว

รถใหม่ล่าสุด