ขนส่งร่วมมือตำรวจ ยืดเวลาใบขับขี่หมดอายุให้ใช้ได้ถึง 30 มิถุนายน 2564

Patiphanw · May 10, 2021 06:21 PM

ขนส่งร่วมมือตำรวจ ยืดเวลาใบขับขี่หมดอายุให้ใช้ได้ถึง 30 มิถุนายน 2564 01

เนื่องจากกรมขนส่งทางบก ได้มีการงดใช้ห้องอบรมในการทำใบขับขี่ที่กรมขนส่งทางบกทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 เนื่องจากจะเป็นการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก และใช้เวลาดำเนินการนาน จึงมีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่เชื้อ Covid-19

ซึ่งก็ได้มีการเปิดให้จองคิวล่วงหน้าผ่านแอป DLT Smart Queue แต่ก็ยังมีบางรายที่ไม่สามารถไปตามกำหนดได้ หรือบัตรหมดอายุก่อนคิว

ขนส่งร่วมมือตำรวจ ยืดเวลาใบขับขี่หมดอายุให้ใช้ได้ถึง 30 มิถุนายน 2564 02

จึงได้ทำการประสานงานกับกรมตำรวจแห่งชาติ เพื่อผ่อนผันกฏหมายกับผู้ที่ใบขับขี่หมดอายุแล้ว ยังสามารถใช้แสดงตนได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์โควิด 19

ต่อล่วงหน้าได้

อย่างไรก็ตาม กรมขนส่งได้ขยายเวลาให้สามารถต่ออายุล่วงหน้าได้ 6 เดือนก่อนหมดอายุ โดยสามารถใช้ระบบอบรมออนไลน์แทน ที่เว็บ www.dlt-elearning.com และสามารถนำผลผ่านการอบรม ติดต่อที่สำนักงานเพื่อทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และออกใบขับขี่โดยไม่ต้องอบรมอีก 
 
โดยมีการอบรมทั้งหมด 4 ประเภท ดังนี้ 

  1. การอบรมต่ออายุใบขับขี่ 5 ปี เป็น 5 ปี ใช้เวลา 1 ชั่วโมง สำหรับการต่ออายุล่วงหน้าหรือหมดอายุไม่เกิน 1 ปีเท่านั้น 
  2. ใบขับขี่รถส่วนบุคคล ที่ขาดต่ออายุเกิน 1 ปี ใช้ระยะเวลาอบรม 2 ชั่วโมง 
  3. การอบรมต่ออายุใบขับขี่รถขนส่ง จำนวน 2 ชั่วโมง 
  4. การอบรมต่ออายุใบขับขี่รถสาธารณะ จำนวน 3 ชั่วโมง 

ขนส่งร่วมมือตำรวจ ยืดเวลาใบขับขี่หมดอายุให้ใช้ได้ถึง 30 มิถุนายน 2564 03

ส่วนการให้บริการทำใบขับขี่โดยไม่ต้องอบรมยังคงให้บริการอยู่ แต่จำนวนจำกัด ฉพาะผู้จองคิวผ่านแอปเท่านั้น เพื่อควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการ

รีวิว

สูงกว่าราคาซื้อขายเฉลี่ยสูงสุด 20%

2020 Mitsubishi Triton Single Cab 2.5 GL 5MT

แลก

เพิ่มรถของคุณ

บริการตรวจสภาพรถและบริการค้าขายเฉพาะในบริเวณกรุงเทพฯเท่านั้น

รถใหม่ล่าสุด