เริ่มแล้ววันนี้! กล้องจับความเร็ว-วิ่งไหล่ทาง จับปรับไม่เกิน 1,000 บาท

Patiphanw · Apr 5, 2021 04:13 PM

กระทรวงคมนาคม (กทพ.) ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แถลงข่าวจะเริ่มใช้กล้องตรวจจับความเร็วและกล้องตรวจจับรถยนต์วิ่งไหล่ทางซ้ายบนทางพิเศษ

โดยมีมาตรการ คือ

1. ติดป้ายแจ้งเตือนความเร็ว

ทำงานกับกล้องตรวจจับความเร็ว โดยจะติดตั้งให้ครอบคลุมทุกสายทางพิเศษ รวม 17 จุดบนทางพิเศษ 4 สาย

ซึ่งติดตั้งไปแล้วดือน ก.พ. 2564 จำนวน 2 เส้นทาง คือ 

  • ทางพิเศษบูรพาวิถี จำนวน 4 จุด
  • ทางพิเศษเฉลิมมหานครจำนวน 5 จุด

สำหรับอีก 2 เส้นทางที่กำลังติดตั้งอยู่ คือ 

  • ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน 4 จุด คาดว่าจะเสร็จ ก.ย. 2564 
  • ทางพิเศษฉลองรัช จำนวน 4 จุดคาดว่าจะเสร็จ ก.ย. 2565

2. ติดตั้งกล้องตรวจจับรถยนต์วิ่งไหล่ทางซ้าย

ติดตั้ง 32 จุด บนทางพิเศษ 4 สาย เสร็จแล้วในเดือน ธ.ค. 2563 คือทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน 10 จุด 

ส่วนอีก 3 เส้นทาง คาดว่าจะเสร็จปลายปี 2564 ประกอบด้วย

  • ทางพิเศษเฉลิมมหานคร 6 จุด 
  • ทางพิเศษฉลองรัช 8 จุด 
  • ทางพิเศษบูรพาวิถี 8 จุด

ผ่อนผันได้

สำหรับการขับรถบนไหล่ทาง ในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนคือ ช่วงเช้าหรือช่วงเย็น เจ้าหน้าที่อาจผ่อนผันให้ใช้ไหล่ทางได้ในบางวันที่รถติดอย่างหนัก โดยผู้ขับจะต้องสังเกต หากเจ้าหน้าที่โบกให้เข้าใช้ได้ ก็จะไม่ถูกจับปรับ

อัตราค่าปรับ

กรณีฝ่าฝืนวิ่งบนไหล่ทางด่วน จะถูกปรับ 1,000 พันบาท ขับรถแร็วเกินกว่า 120 กม./ชม. จะถูกปรับ 500 บาท

จ่อลดความเร็ว

สำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่ระหว่างแก้ไขระเบียบกฎกระทรวงที่ออกตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522

เพื่อลดความเร็วสูงสุดให้เหลือไม่เกิน 100 กม./ชม. จากเดิมไม่เกิน 120 กม./ชม. เพื่อเร่งลดอุบัติเหตุ

จากข้อมูล พบว่าสถิติการเกิดอุบัติเหตุในปี 2563 มีมากกว่า 800 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บมากกว่า 440 รายและเสียชีวิต 7 ราย

โดยเกือบ 50% ของมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่ เช่น ขับเร็ว เปลี่ยนช่องกะทันหัน

นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่น เช่น รถไม่สมบูรณ์ ยางแตก เบรกไม่ดี ก่อนการเดินทาง จึงควรตรวจสอบของรถกันด้วยนะครับ
 

รีวิว

รถใหม่ล่าสุด