แนะช่องทางชำระภาษีประจำปี ที่เหมาะสมกับมาตรการชีวิตปกติใหม่

การต่อภาษีรถยนต์ประจำปี กลายเป็นวิถีชีวิตปัจจุบันที่เจ้าของรถทุกคันจะต้องพบเจอกับรายปี ยกเว้นแต่รถที่ยังติดอยู่ในผู้ให้บริการด้านการเงินต่าง ๆ ที่เราทำหน้าที่แค่โอนเงินไปให้ทางไฟแนนซ์ต่าง ๆ จัดการ แต่พอรถผ่อนชำระเรียบร้อย ก็จะกลับมาเป็นงานประจำปีของผู้ใช้รถกันอยู่ดี

เดิมทีการจ่ายภาษีประจำปีนั้นเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมาก เพราะเจ้าของรถจะต้องเตรียมเอกสารมากมาย ไหนจะรถอายุเยอะที่ต้องตรวจสภาพ รถยนต์ติดแก๊สที่ต้องขอใบรับรอง และไหนจะต้องเตรียมซื้อพรบ.ให้เรียบร้อย ซึ่งทุกอย่างนั้น สามารถจัดการได้แถว ๆ กรมการขนส่งทางบกทั้งหมด

ประชาชนทั้งหลายก็เลยแห่กันไปแถว ๆ กรมการขนส่งทางบกที่มีบริการที่ครบครัน ทั้งผู้ให้บริการจำหน่ายพรบ. ศูนย์ตรวจสอบคุณภาพรถยนต์เอกชน แถมในยามรุ่งเรือง มีแม้กระทั่งผู้ที่รับหน้าที่จัดการต่อภาษีให้เสร็จสรรพ เรียกว่ากำเงินไปอย่างเดียว มีผู้ให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ

แต่เมื่อสังคมมันเปลี่ยนแปลงไป มีการนำระบบออนไลน์ต่าง ๆ มาใช้งานมากมาย กรมการขนส่งทางบกเองก็มีปรับรูปแบบการให้บริการมาเรื่อย ๆ จากเดิมต้องไปเคาเตอน์ก็มาเป็นตู้ชำระแบบไม่ต้องลงจากรถ หรือที่เรียกว่า เลื่อนล้อต่อภาษี และการให้บริการตามห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ

แต่เมื่อเกิดการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส นโยบายการชำระภาษีรูปแบบต่าง ๆ ก็เกิดขึ้นมาเพื่อให้เหมาะสมกับชีวิตปกติใหม่ เราจึงขอรวบรวมมาให้เห็นอีกรอบ ว่ามีที่ไหนกันบ้าง ที่เจ้าของรถจะสามารถชำระภาษีกันได้อย่างราบรื่น เพื่อที่จะสามารถเลือกใช้งานกันได้อย่างเหมาะสม

ถ้าสะดวกก็ชำระแบบดั้งเดิมได้

การชำระภาษีรูปแบบเดิมที่ใช้กันมาอย่างยาวนานก็ยังเปิดให้บริการอย่างคึกคัก ไม่ว่าจะเป็นการบริการรับชำระภาษีรถประจำปี ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 ที่เปิดให้บริการ 0800 น. - 16.00 น. ทุกวันยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ ซึ่งมีผู้ใช้บริการมากที่สุด

ขณะเดีนวกัน ผู้ใช้บริการที่ขี้เกียจหาที่จอดรถและมีเอกสารพร้อม ก็สามารถเลือกใช้บริการเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax) ได้ในเวลาเดียวกัน รวมไปถึงผู้ที่สะดวกก็สามารถเดินทางไปใช้บริการที่ศูนย์บริการร่วมคมนาคมเชิงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน ก็ทำได้เช่นเดียกัน

นอกจากนี้ ยังมีการให้บริการชำระภาษีรถประจำปีที่ห้างสรรพสินค้าในวันเสาร์-อาทิตย์ ตามโครงการช้อปให้พอ แล้วต่อภาษี (Shop Thru for Tax) รวมถึงเครือข่ายต่าง ๆ เช่น เคาเตอร์เซอร์วิส, ที่ทำการไปรษณีย์ และที่ธนาคารอื่น ๆ ที่เปิดให้บริการตามเวลาที่มีการกำหนดเอาไว้แต่ละแห่ง

ปรับพฤติกรรมจ่ายแบบไม่พบปะเจ้าหน้าที่

นอกเหนือไปจากการชำระแบบดั้งเดิม ผู้ใช้บริการยุคใหม่ที่ใช้รถยนต์ที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 7 ปี และรถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 5 ปี สามารถดำเนินการผ่านมาตรการชำระภาษีแบบออนไลน์มากมายหลายรูปแบบ ที่เป็นที่นิยมก็คือช่องทางเว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th/

รวมไปถึงการให้บริการชำระภาษีผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax ซึ่งเป็นช่องทางบริการรูปแบบใหม่เริ่มให้บริการเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 นอกจากนี้ ก็มีบริการชำระภาษีรถประจำปีผ่านตู้รับชำระภาษีรถประจำปีอัตโนมัติ (Kiosk) รวมไปถึงแอพพลิเคชั่น mPAY และ Truemoney Wallet

จันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก บอกว่าในปีงบประมาณ 2564 กรมฯ จะเน้นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เสียภาษีรถประจำปี สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์กลุ่มเหล่านี้ ให้บริการชำระภาษีผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อโรค

"การต่อภาษีรูปแบบใหม่ จะช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และยกระดับมาตรฐานการให้บริการรองรับการดำเนินชีวิตยุควิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ของประชาชน มีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานขนส่ง"

โดยเมื่อชำระภาษีรถประจำปีเรียบร้อยแล้ว สามารถรอรับเครื่องหมายการเสียภาษีและใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วันทำการ โดยผู้ที่ชำระภาษีรถผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax และเลือกจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ไม่ต้องเสียค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายน              

เผยสถิติการจัดเก็บภาษีรอบปี

กรมการขนส่งทางบกได้เปิดเผยสถิติการจัดเก็บภาษีในปีงบประมาณ 2563 (เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) ซึ่งเปิดให้เจ้าของรถสามารถชำระภาษีได้ล่วงหน้า 90 วัน พบว่าสถิติการให้บริการชำระภาษีรถประจำปีในเขตกรุงเทพมหานคร มีผู้ใช้บริการจำนวนทั้งสิ้น 6,009,709 คัน 

แบ่งออกเป็นการใช้บริการรับชำระภาษีรถประจำปี ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 มากที่สุด จำนวน 4,513,215 คัน รองลงมาคือการใช้บริการเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax) จำนวน 773,981 คันผ่านเว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th/ จำนวน 281,739 คัน 

การชำระภาษีรถประจำปีที่ห้างสรรพสินค้าในวันเสาร์-อาทิตย์ ตามโครงการช้อปให้พอ แล้วต่อภาษี (Shop Thru for Tax) จำนวน 270,058 คัน การเข้าใช้บริการที่ศูนย์บริการร่วมคมนาคมเชิงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน จำนวน 40,597 คัน ซึ่งทั้งหมดเป็นช่องทางที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก 

ในส่วนของบริการชำระภาษีผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax ซึ่งเป็นช่องทางบริการรูปแบบใหม่เริ่มให้บริการเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 มีผู้ใช้บริการจำนวน 936 คัน และบริการชำระภาษีรถประจำปีผ่านตู้รับชำระภาษีรถประจำปีอัตโนมัติ (Kiosk) มีผู้ใช้บริการจำนวน 975 คัน 

นอกจากนี้ ยังมีบริการรับชำระภาษีรถประจำปีผ่านหน่วยงานเครือข่ายที่รับชำระค่าบริการ อาทิ เคาน์เตอร์เซอร์วิสมีผู้ใช้บริการจำนวน 111,520 คัน ที่ทำการไปรษณีย์ จำนวน 11,231 คัน ผ่านแอปพลิเคชัน mPAY และ Truemoney Wallet จำนวน 5,370 คัน และผ่านธนาคาร จำนวน 87 คัน

อย่าลืมเตรียมเอกสารก่อนชำระผ่านช่องทางต่าง ๆ

ไม่ว่าจะเลือกชำระค่าบริการผ่านช่องทางใดก็ตาม สิ่งที่ห้ามลืมก็คือการเตรียมเอกสารให้พร้อมสำหรับการชำระค่าบริการรายปี หากเป็นการไปชำระที่ช่องบริการก็อย่าลืมเตรียมเงินให้พร้อม หากทำแบบออนไลน์ ก็จัดบัตรเครดิตหรือบัญชีเพื่อตัดค่าบริการเอาไว้ให้เรียบร้อยก่อนดำเนินการ

นอกจากนี้ อย่าลืมตรวจสอบว่าเราต้องใช้เอกสารที่เราจะต้องใช้งานกันทั้งหมด ที่จำเป็นต้องมีแน่ ๆ ก็คือเอกสารการชำระค่าพรบ.รถยนต์ประจำปี ที่ยังไม่หมดอายุในวันที่ทำการชำระภาษี หากเป็นรถเก่า ก็ตรวจสภาพให้เรียบร้อย รวมถึงรถติดก๊าซก็ต้องขอใบรับรองให้เรียบร้อยเช่นเดียวกัน

ที่สำคัญก็คือ อย่าลืมจ่ายภาษีรถยนต์กันให้เรียบร้อยนะ เพราะหากภาษีขาดนั้นอาจจะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับปรับได้ มีโอกาสถูกปรับ 1,000-2,000 บาท และยังต้องเสียค่าปรับในการต่อภาษีอีกด้วย แถมถ้าลืมต่อเกิน 3 ปี ก็จะโดนยึดทะเบียนคืนไปอีกด้วย อย่าแกล้งลืมกันไปเสียล่ะ

 

Pisan

หัวหน้าทีมบรรณาธิการ

ทำงานในวงการมานานพอสมควรและผ่านอะไรมาอย่างหลากหลาย มีความเชื่อประจำตัวว่า ถ้าคุณคิดว่ารถคันไหนไม่ดีพอ นั่นไม่ได้หมายความว่ารถมันไม่ดีพอ แต่หมายถึงคุณไม่เหมาะกับมัน เพราะฉะนั้น ก็จงมองหาคันอื่นซะ ก็เท่านั้น!!!

ข่าวล่าสุด

คู่มือซื้อรถ
ธรรมดาได้ที่ไหน รวมรถสีเด่น 7 คัน ราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท
ตามท้องถนนทุกวันนี้ ขับรถสัญจรไปมาเราก็มักจะเห็นแต่รถหน้าตาเดิม ๆ สีเดิม ๆ ไม่เทา ดำ ก็ขาว คงจะดีถ้าค่ายรถทำการออกสีที่สามารถดึงดูดสายตาหรือตอบสนองรสนิยมของผู้ขับขี่ได้มากกว่า เราจึงทำการรวบรวมสีรถที่แปลกใหม่ไปจากเดิม และราคาไม่เกิน 1 ล้านบาทมาให้ชมกันครับNissan March สี Sweet Pinkเริ่มกันเบา ๆ ที่ Eco Car คันเล็กกับ Nissan March (นิสสัน มาร์ช) ที่มาในสี Sweet Pink ชมพูสุดน่ารัก เหมาะกับคุณผู้หญิง และคุณผู้ชายที่ใช้สีเอาใจแม่บ้าน เริ่มกันที่ราคา 495,000 บาท ในรุ่น 1.2 E CVT เกียรธรรมดา ขับ
คู่มือซื้อรถ
Pros and Cons: 2021 Isuzu MU-X สิ่งที่เด่นและด้อยเมื่อเทียบกับ Toyota Fortuner และ Mitsubishi Pajero Sport
2021 Isuzu MU-X (อีซูซุ มิว-เอ็กซ์) รุ่นล่าสุดของโลกเปิดตัวในประเทศไทยอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก โดยมาพร้อมรูปลักษณ์แบบใหม่ การตกแต่งที่เหนือชั้น บนพื้นฐานของปิกอัพรุ่นยอดนิยมอย่าง Isuzu D-Max (อีซูซุ ดีแมคซ์) ที่บรรดาชาว Isuzu (อีซูซุ) แสนจะภาคภูมิใจในยอดขายอันโดดเด่นปีนี้รถเอนกประสงค์ 7 ที่นั่งรุ่นใหม่ล่าสุดของประเทศไทย มาพร้อมกับรูปลักษณ์ทรงตีโป่งแนวหรูหรา ที่พยายามฉีกหนีคู่แข่งที่เน้นเรื่องความสปอร์ตกันเป็นหลัก แม้จะมาพร้อมเครื่องยนต์รุ่นเดิมที่ติดตั้งในดีแมคซ์ แต่ก็ถือเป็นเครื่องยนต์ที่ได้
ข่าวสาร
รวม 10 รถเด่นในงาน Fast Auto Show 2020 รุ่นใหม่ใส่ชุดแต่ง หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว
Fast Auto Show Thailand 2020 งานแสดงรถยนต์ใหม่ กับรถใช้แล้วรวมกัน จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 แล้ว เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2563 ณ ฮอลล์ 105-106 ไบเทค บางนา ตามธรรมเนียมการจัดงานเคยอยู่ในช่วงกลางปี แต่เนื่องจากเจอการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 จึงเลื่อนมาในเดือนตุลาคมเฉพาะปีนี้เท่านั้นบรรยากาศในส่วนของรถใหม่ มีบูธแบรนด์ดังมาร่วมงาน 10 ยี่ห้อ ซึ่งแต่ละค่ายก็ขนรถรุ่นล่าสุดไปลงพื้นที่กันอย่างไม่มีใครยอมใคร ดังนั้นเราจึงหยิบเอารถเด่นที่สุดของแต่ละแบรนด์ มารวมเป็นไฮไลท์ 10 คันในงาน ที่หาช
คู่มือซื้อรถ
เทียบรุ่นย่อยละเอียดยิบ 2021 Isuzu MU-X ราคาห่างหลักแสน สเปคต่างกันแค่ไหน
2021 All new Isuzu MU-X (อีซูซุ มิว-เอกซ์) เปิดตัวในวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ที่ประเทศไทยเป็นที่แรกของโลก มาทั้งในเครื่อง 1.9 และ 3.0 มีจำนวน 6 สีที่วางจัดจำหน่าย มาใน 7 รุ่นย่อย กับ 2 เครื่องยนต์ให้เลือก แบ่งเป็น Active, Luxury, Elegant, Ultimate ราคาตั้งแต่ 1,109,000-1,579,000 บาท สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่นี่โดยเราจะมาเจาะลึกกันแบบละเอียดว่า ในแต่ละรุ่นย่อยของรถ จะได้อะไรเพิ่มขึ้นมาบ้าง จ่ายเพิ่มเป็นเงินเท่าไร1. Isuzu MU-X 1.9 Active A/T ราคา 1,109,000 บาทเริ่มกันที่ตัวแรกของมิว-เอกซ
ข่าวสาร
ชมคันจริง Isuzu MU-X 2021 รวมออพชั่นเด่น กับสเปคเด็ด ที่จะล้มยอดขายโตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์
Isuzu MU-X 2021 เปิดตัวแล้ว2021 Isuzu MU-X เปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทยเป็นที่แรกของโลก เป็นโฉมโมเดลเชนจ์ใหม่หมดทั้งคัน ดีไซน์สไตล์หรู กับออพชั่นจัดเต็มทุกด้าน เพื่อหวังโค่นตำแหน่งแชมป์ยอดขายจาก โตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ ด้วยสเปคจัดเต็ม มาชมภาพคันจริงครบถ้วนรอบคัน พร้อมข้อมูลทีเด็ดจากรุ่นใหม่นี้Isuzu MU-X 2021 ราคาเริ่มต้น 1,109,000ไฟท้ายแบบ LED 3 เส้น​​​​​มีระบบปรับระดับไฟสูง-ต่ำ อัตโนมัติราคา All-New Isuzu MU-X 2021 1.9 Active A/T : 1,109,000 บาท 1.9 Luxury M/T : 1,254,000 บาท 1.9 Luxury

อื่นๆ

รถที่แนะนำ

ยอดนิยม ล่าสุด
Honda Jazz
THB 555,000 - 754,000 รอคอนเฟิม
ราคาต่ำสุด
Honda City
THB 579,500 - 739,000 รอคอนเฟิม
ราคาต่ำสุด
Honda Civic
THB 874,000 - 1,219,000 รอคอนเฟิม
ราคาต่ำสุด
Isuzu D-Max 4 Door
THB 686,000 - 1,061,000 รอคอนเฟิม
ราคาต่ำสุด
Mitsubishi Triton
THB 535,000 - 1,146,000 รอคอนเฟิม
ราคาต่ำสุด
Mitsubishi Pajero Sport
THB 1,299,000 - 1,599,000 รอคอนเฟิม
ราคาต่ำสุด
Mitsubishi Xpander
THB 789,000 - 859,000 รอคอนเฟิม
ราคาต่ำสุด
Honda Accord
THB 1,475,000 - 1,799,000 รอคอนเฟิม
ราคาต่ำสุด
Toyota Yaris
THB 539,000 - 649,000 รอคอนเฟิม
ราคาต่ำสุด
Nissan Almera
THB 499,000 - 639,000 รอคอนเฟิม
ราคาต่ำสุด
Suzuki Swift
THB 499,000 - 629,000 รอคอนเฟิม
ราคาต่ำสุด
Toyota Fortuner
THB 1,319,000 - 1,839,000 รอคอนเฟิม
ราคาต่ำสุด
Toyota Vios
THB 609,000 - 789,000 รอคอนเฟิม
ราคาต่ำสุด
Toyota Corolla Altis
THB 839,000 - 1,099,000 รอคอนเฟิม
ราคาต่ำสุด
Isuzu D-Max 2 Door
THB 605,000 - 883,000 รอคอนเฟิม
ราคาต่ำสุด
Isuzu MU-X
THB 1,109,000 - 1,579,000 รอคอนเฟิม
ราคาต่ำสุด
Honda CR-V
THB 1,369,000 - 1,419,000 รอคอนเฟิม
ราคาต่ำสุด
Lexus NX
THB 2,940,000 - 4,460,000 รอคอนเฟิม
ราคาต่ำสุด
Mazda 2 Hatchback
THB 546,000 - 799,000 รอคอนเฟิม
ราคาต่ำสุด
Mercedes-Benz E-Class Saloon
THB 3,190,000 - 3,770,000 รอคอนเฟิม
ราคาต่ำสุด
Toyota Camry
THB 1,455,000 - 1,809,000 รอคอนเฟิม
ราคาต่ำสุด
BMW 3 Series Sedan
THB 2,519,000 - 3,329,000 รอคอนเฟิม
ราคาต่ำสุด
Toyota Hilux Revo
THB 584,000 - 1,210,500 รอคอนเฟิม
ราคาต่ำสุด
Honda HR-V
THB 949,000 - 1,119,000 รอคอนเฟิม
ราคาต่ำสุด
Mitsubishi Outlander
THB รอคอนเฟิม รอคอนเฟิม
ราคาต่ำสุด
Mercedes-Benz S-Class
THB 6,390,000 - 7,000,000 รอคอนเฟิม
ราคาต่ำสุด
Rolls-Royce Ghost
THB 29,900,000 - 31,900,000 รอคอนเฟิม
ราคาต่ำสุด
Toyota Yaris
THB 539,000 - 649,000 รอคอนเฟิม
ราคาต่ำสุด
Toyota Yaris Ativ
THB 529,000 - 649,000 รอคอนเฟิม
ราคาต่ำสุด
Kia Grand Carnival
THB 1,397,000 - 1,991,000 รอคอนเฟิม
ราคาต่ำสุด
BMW X6
THB 7,259,000 รอคอนเฟิม
ราคาต่ำสุด
Toyota Hilux Revo Double Cab
THB 689,000 - 1,210,500 รอคอนเฟิม
ราคาต่ำสุด
Honda City
THB 579,500 - 739,000 รอคอนเฟิม
ราคาต่ำสุด
Honda CR-V
THB 1,369,000 - 1,419,000 รอคอนเฟิม
ราคาต่ำสุด
Porsche 911
THB 9,900,000 - 22,000,000 รอคอนเฟิม
ราคาต่ำสุด
BMW 6 Series Gran Turismo
THB 4,359,000 รอคอนเฟิม
ราคาต่ำสุด
BMW M8
THB 17,959,000 รอคอนเฟิม
ราคาต่ำสุด
Audi Q7
THB 4,849,000 - 5,299,000 รอคอนเฟิม
ราคาต่ำสุด
Mitsubishi Xpander Cross
THB 899,000 รอคอนเฟิม
ราคาต่ำสุด
Lexus LM
THB 5,500,000 รอคอนเฟิม
ราคาต่ำสุด