อยากซื้อ Toyota Hilux Revo 2020 ต้องจ่ายเงินเท่าไหร่?

1 คำตอบ :
  • พรพรพร

    รุ่นที่ราคา Toyota Hilux Revo 2020 แพงสุดคือรุ่น 2020 Toyota Hilux Revo Standard Cab 2x4 2.4 Entry (Cab & Chassis). ราคาจำหน่ายอย่างเป็นทางการจากผู้ผลิตที่กำหนดคือ 544000.THB . รุ่นอื่น ๆ ได้แก่ : 2020 Toyota Hilux Revo Standard Cab 2x4 2.4 Entry Short Wheelbase which starts at 584000 THB. 2020 Toyota Hilux Revo Standard Cab 2x4 2.4 Entry which starts at 584000 THB. 2020 Toyota Hilux Revo Standard Cab 2x4 2.4 Entry AT which starts at 634000 THB. 2020 Toyota Hilux Revo Standard Cab 2x4 2.8 Entry which starts at 604000 THB. 2020 Toyota Hilux Revo Standard Cab 4x4 2.8 Entry which starts at 704000 THB. 2020 Toyota Hilux Revo Double Cab Prerunner 2x4 2.4High which starts at 959000 THB. 2020 Toyota Hilux Revo Double Cab Prerunner 2x4 2.4High AT which starts at 1009000 THB. 2020 Toyota Hilux Revo Double Cab 4x4 2.4Mid which starts at 957000 THB. 2020 Toyota Hilux Revo Double Cab 4x4 2.8High which starts at 1109000 THB. 2020 Toyota Hilux Revo Double Cab 4x4 2.8High AT which starts at 1159000 THB. 2020 Toyota Hilux Revo Double Cab Z Edition 2x4 2.4E which starts at 704000 THB. 2020 Toyota Hilux Revo Double Cab Z Edition 2x4 2.4E STD which starts at 689000 THB. 2020 Toyota Hilux Revo Double Cab Z Edition 2x4 2.4Mid which starts at 769000 THB. 2020 Toyota Hilux Revo Double Cab Z Edition 2x4 2.4Mid STD which starts at 754000 THB. 2020 Toyota Hilux Revo Double Cab Z Edition 2x4 2.4Mid STD AT which starts at 794000 THB. 2020 Toyota Hilux Revo Double Cab Prerunner 2x4 2.4E which starts at 807000 THB. 2020 Toyota Hilux Revo Double Cab Z Edition 2x4 2.4Mid AT which starts at 809000 THB. 2020 Toyota Hilux Revo Double Cab Prerunner 2x4 2.4Rocco AT which starts at 1050500 THB. 2020 Toyota Hilux Revo Double Cab Prerunner 2x4 2.4E AT which starts at 857000 THB. 2020 Toyota Hilux Revo Double Cab 4x4 2.8Rocco AT which starts at 1210500 THB. 2020 Toyota Hilux Revo Smart Cab Prerunner 2x4 2.4Mid which starts at 787000 THB. 2020 Toyota Hilux Revo Smart Cab Prerunner 2x4 2.4Mid AT which starts at 837000 THB. 2020 Toyota Hilux Revo Smart Cab Prerunner 2x4 2.4High which starts at 864000 THB. 2020 Toyota Hilux Revo Smart Cab Prerunner 2x4 2.4High AT which starts at 914000 THB. 2020 Toyota Hilux Revo Smart Cab 4x4 2.4Mid which starts at 862000 THB. 2020 Toyota Hilux Revo Smart Cab 4x4 2.8High which starts at 959000 THB. 2020 Toyota Hilux Revo Smart Cab Z Edition 2x4 2.4E which starts at 624000 THB. 2020 Toyota Hilux Revo Smart Cab Z Edition 2x4 2.4E STD which starts at 609000 THB. 2020 Toyota Hilux Revo Smart Cab Prerunner 2x4 2.4E which starts at 707000 THB. 2020 Toyota Hilux Revo Smart Cab Z Edition 2x4 2.4Mid which starts at 699000 THB. 2020 Toyota Hilux Revo Smart Cab Prerunner 2x4 2.4E AT which starts at 757000 THB. 2020 Toyota Hilux Revo Double Cab Prerunner 2x4 2.4Mid which starts at 872000 THB. 2020 Toyota Hilux Revo Smart Cab Z Edition 2x4 2.4Mid STD which starts at 684000 THB. 2020 Toyota Hilux Revo Double Cab Prerunner 2x4 2.4Mid AT which starts at 922000 THB. 2020 Toyota Hilux Revo Smart Cab Z Edition 2x4 2.4Mid STD AT which starts at 734000 THB. 2020 Toyota Hilux Revo Smart Cab Z Edition 2x4 2.4Mid AT which starts at 749000 THB. 2020 Toyota Hilux Revo Smart Cab Prerunner 2x4 2.4Rocco AT which starts at 919000 THB. 2020 Toyota Hilux Revo Smart Cab Prerunner 4x4 2.8Rocco AT which starts at 1049000 THB.

Toyota Hilux Revo รูปภาพ

เพิ่มเติม
Toyota Hilux Revo 1
Toyota Hilux Revo 2Toyota Hilux Revo 3
Toyota Hilux RevoToyota Hilux Revo
เช็คทันที