เริ่มแล้ววันนี้ ราชกิจจานุเบกษาใหม่ กำหนดค่าชาร์จแบตรถยนต์ไฟฟ้าเสียค่าไฟ 2.63 บาท/หน่วย

Patiphanw · Jun 9, 2021 05:18 PM

เริ่มแล้ววันนี้ ราชกิจจานุเบกษาใหม่ กำหนดค่าชาร์จแบตรถยนต์ไฟฟ้าเสียค่าไฟ 2.63 บาท/หน่วย 01

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้มีประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่องอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้าของรถยนต์ไฟฟ้า 

กพช. มีมติเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 เห็นชอบเรื่องแนวทางการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้า ของสถานีอัดประจุไฟฟ้าของรถยนต์ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ

  • ค่าพลังงานไฟฟ้า
  • ค่าบริการรายเดือน
  • ค่า Ft

เริ่มแล้ววันนี้ ราชกิจจานุเบกษาใหม่ กำหนดค่าชาร์จแบตรถยนต์ไฟฟ้าเสียค่าไฟ 2.63 บาท/หน่วย 02

โดยค่าพลังงานไฟฟ้า ทุกระดับแรงดัน 2.6369 (บาท/หน่วย) ค่าบริการทุกระดับแรงดัน 312.24 (บาท/เดือน)

ส่วนอัตราค่าใช้จ่ายนั้นขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของการใช้ สำหรับแรงดัน 22 – 33 กิโลโวลท์ ช่วง Peak ค่าพลังงานไฟฟ้า 5.1135 (บาท/หน่วย) ช่วง Off Peak 2.6037 (บาท/หน่วย) ส่วนค่าบริการเท่ากัน 312.24 (บาท/เดือน)

เริ่มแล้ววันนี้ ราชกิจจานุเบกษาใหม่ กำหนดค่าชาร์จแบตรถยนต์ไฟฟ้าเสียค่าไฟ 2.63 บาท/หน่วย 03

แรงดันต่ำกว่า 22 กิโลโวลท์ ช่วง Peak ค่าพลังงานไฟฟ้า 5.7982 บาท/หน่วย ช่วง Off Peak 2.6369 บาท/หน่วย ส่วนค่าบริการเท่ากัน 46.16 บาท/เดือน

ช่วง Peak คือวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00น. – 22.00 น. ช่วง Off Peak วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 22.00 น. – 09.00 น. ,วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 00.00 น. – 24.00 น.และอัตราค่าไฟฟ้าข้างต้น ยังไม่รวมค่า Ft และภาษีมูลค่าเพิ่ม

อัตรานี้ประกาศใช้ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือน เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนถึงค่าไฟฟ้าประจำเดือนมีนาคม 2566 หรือจนกว่าจะมีประกาศโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่

เริ่มแล้ววันนี้ ราชกิจจานุเบกษาใหม่ กำหนดค่าชาร์จแบตรถยนต์ไฟฟ้าเสียค่าไฟ 2.63 บาท/หน่วย 04

รถยนต์ไฟฟ้าประหยัดจริงไหม

การกินไฟของรถยนต์ไฟฟ้า มีการคำนวณาเป็น กิโลเมตร/กิโลวัตต์ชั่วโมง (km/kWh) ซึ่งอาจจะนำมาเปรียบเทียบการกินน้ำมันของรถยนต์ได้ยาก แต่คำนวณคร่าว ๆ รถทั่วไปในการชาร์จไฟเต็ม 1 ครั้ง ค่าไฟฟ้าจะอยู่ที่ราวๆ 150-200 บาท และรถวิ่งได้ระยะทางประมาณ 250-400 กิโลเมตร

ซึ่งหากคิดจากการใช้รถเครื่องยนต์สันดาปในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นดีเซลหรือเบนซิน ปกติระยะทาง 400 กิโลเมตร จะต้องใช้เงินเติมน้ำมันราว ๆ 500-800 บาท หมายความว่า EV จะประหยัดเงินในกระเป๋าของคุณได้เกือบ 3 เท่าตัวเลยทีเดียว

ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็ขึ้นอยู่กับความบ่อยในการชาร์จด้วย รวมถึงอัตราค่าไฟในปัจจุบันว่าอยุ่ที่เท่าไร และใช้ระยะไกลแค่ไหน 

เพราะอย่างไรก็ตาม รถยนต์ไฟฟ้าก็ยังมีข้อจำกัดในด้านความสะดวก เว้นแต่ประเทศไทยจะมีการทำถนนที่สามารถชาร์จไฟไปได้ด้วย ซึ่งกน่าจะยาก

รีวิว

สูงกว่าราคาซื้อขายเฉลี่ยสูงสุด 20%

2021 Honda Civic International Version

แลก

เพิ่มรถของคุณ

บริการตรวจสภาพรถและบริการค้าขายเฉพาะในบริเวณกรุงเทพฯเท่านั้น

รถใหม่ล่าสุด